Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPChemische en Farmaceutische Biologie

Onderzoek

GRIP
Het onderzoek van de basiseenheid Chemische en Farmaceutische Biologie is ondergebracht in het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP).

Dit onderzoeksinstituut vormt samen met disciplinegroepen uit de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMW) het Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE).

Het onderzoek van onze basiseenheid is te verdelen over de volgende vier onderzoekslijnen:

Gen-therapie
Voor de manipulatie van het genoom wordt als vector het adenovirus gebruikt. Dit virus, een verkoudheidsvirus, is zodanig veranderd dat het veilig kan worden toegediend en is relatief de meest efficiënte vector voor genoverdracht. Helaas echter is ook de adenovirale infectie niet zo efficiënt dat 100% van alle zieke cellen kan worden behandeld, iets wat in het bijzonder bij de behandeling van kanker een vereiste is. Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de transgen transmissie. Hierdoor willen we een efficiëntere verspreiding voor het genproduct bewerkstelligen en gebruiken we technieken zoals kloneren, eiwitexpressie en celcultuur.

Medicinale Chemie en Chemische Biologie
Signaaltransductie cascades worden gereguleerd door reversibele modificaties van eiwitten. De modificaties vinden plaats door de activiteit van enzymen. In ons onderzoek kijken we met name naar de nucleaire factor-kappaB (NF-kappaB) signaaltransductie cascade en de rol van eiwitmodificaties in de regulatie van deze cascade. Als uitgangspunt kijken we naar het anti-kanker medicijn Vorinostat wat aangrijpt op eiwitacetyleringen. Ons onderzoek richt zich op het aanpassen van deze medicijnen voor toepassingen op ontstekingsziekten. We onderzoeken de rol van stoffen die aangrijpen op eiwitacetyleringen in cellulaire ontstekingsmodellen met behulp van PCR, western blot, fluorescentie microscopie en massaspectrometrie.

Plantenbiotechnologie
De analyse van biosyntheseproducten is heel belangrijk binnen alle onderzoekslijnen. Specifieke analysemethodes (HPLC, GC) worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Voor identificatie van natuurstoffen staan een aantal geavanceerde methodes ter beschikking, zoals GC-MS, LC-MS en NMR. Daarnaast worden electroforese en specifieke bioassays ingezet.

Moleculaire biologie
Bij deze onderzoekslijn gaat het om het creëren van biologische diversiteit via in vitro evolutie technieken. Dit onderzoek wordt toegepast op enzym/substraat interacties, op therapeutische eiwitten en op receptor/ligand bindingen. Uiteindelijk doel is het verbeteren van de activiteit en effectiviteit van farmaceutische eiwitten en enzymen via protein engineering. Hierbij wordt het DNA van deze eiwitten gemuteerd, waarna mutanten met een verbeterde activiteit geselecteerd kunnen worden. Deze mutanten worden verder gekarakteriseerd met analysemethoden (GC, HPLC, UV, SPR) of getest in cel assays.

Laatst gewijzigd:12 juni 2018 15:10
printView this page in: English