Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Genetics
University Medical Center Groningen

Informatie voor scholieren

Scripties, spreekbeurten voor onderwijs

Wil je een werkstuk maken of een spreekbeurt houden over een erfelijke ziekte? Of over hoe erfelijkheid werkt? Zie http://ikhebdat.nl/content/werkstuk

Op Erfelijkheid.nl vind je betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en genetisch onderzoek. Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid. Het site wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en de Vereniging Klinische Genetica Nederland.

Van onze afdeling

"It Is What It Is" A personal comment on genetic counselling. Oosterwijk JC. J Clin Oncol. 2016;34(11):1278-80

Zie ook deze boekje met Wist je dat-jes en leuke DNA feiten (2010)

Cahier 'Genen en gezondheid' Wat er valt te lezen in je DNA, Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, Den Haag. Prof. Irene van Langen is een co-auteur (in Dutch)

The Fun Stuff and Outreach (met links naar filmpjes en artikelen van onze afdeling)

N.B. Tour of department: We now offer the opportunity to take a guided tour and see behind the scenes of genetics in patient care and research. More information

Voor vragen neem contact op met Dr Helga Westers, onderwijs coördinator

Laatst gewijzigd:07 februari 2020 15:05