Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sEnergyOnderzoeksgroepen

Maatschappelijke dynamiek van duurzaamheid

Steg-groep , houdt zich bezig met milieugedrag, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Vanclay-groep , houdt zich bezig met maatschappelijke effectrapportage, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Marc Pauly , houdt zich bezig met publieke participatie en debat, Faculteit Wijsbegeerte .

De Wilde-groep , houdt zich bezig met energiezekerheid, Faculteit der Letteren.

Van der Windt-groep , houdt zich bezig met kennis voor duurzaam beleid, ESRIG .

Frans Stokman , houdt zich bezig met energie, duurzaamheid en sociale cohesie, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen .

De Roo-groep , houdt zich bezig met planning en duurzaamheid, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Wander Jager , houdt zich bezig met verbreiding van duurzaam gedrag en innovatie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Dick de Waard, houdt zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Arctisch Centrum, houdt zich bezig met geopolitiek en gevolgen van olie en gaswinning in het Noordpoolgebied, Faculteit der Letteren.

Laatst gewijzigd:21 mei 2013 09:21
printOok beschikbaar in het: English