Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Vrijzinnige Partij Geschiedenis

Partijgeschiedenis

Norbert Klein was in 2012 in de Tweede Kamer gekozen op de lijst van de partij 50PLUS; eerder was hij betrokken bij de Liberaal-Democratische Partij (LibDem) en bij de VVD, waarvoor hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland is geweest. In oktober 2013 volgde hij Henk Krol op als fractievoorzitter van 50PLUS, toen deze zich terugtrok uit de Kamer. De samenwerking met het Tweede Kamerfractielid Martine Baay-Timmerman verliep echter stroef en leidde in mei 2014 tot een breuk. Het bestuur van 50PLUS steunde Baay, waarna Klein zich losmaakte van de partij. In de Kamer vormde hij de eenmansfractie Groep-Klein. In november 2014 richtte Klein de Vrijzinnige Partij (VP) op, waarvan hij voorzitter werd.

Doel van VP was volgens haar statuten: 'evenwichtige, sociale, onafhankelijke politiek rekening houdend met de effecten van beleid voor alle generaties' (art. 2). In 2015 nam de VP deel aan de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Zij haalde 0,03% van de stemmen en geen zetels.

In haar verkiezingsprogram voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 pleitte de VP voor invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen van (om te beginnen) 800 euro per maand. Ze hechtte zeer aan dit plan en liet het doorrekenen door het Centraal Planbureau. Voorts streefde ze naar een meer duurzame en minder neoliberale economie, meer overheidsinvloed op de ziektekostenverzekering – maar geen nationaal zorgfonds – en afschaffing van het eigen risico. Ze pleitte ook voor de legalisering van cannabis en het uitfaseren van kolencentrales, de instelling van een Constitutioneel hof, de invoering van het referendum en de tweejaarlijkse verkiezingen van de Tweede Kamer. Het program ademde een sociaal-liberale geest en was niet primair gericht op oudere kiezers, zoals dat van 50PLUS.

Na deze verkiezingen bleef de VP actief, onder meer door het organiseren van 'dialoogavonden' over actuele onderwerpen, waarbij het basisinkomen vaak besproken werd. Op 21 juni 2021 vormde de VP zich om tot een netwerkorganisatie voor vrijzinnig sociaal liberale politiek, onder de naam 'Podium Vrijplaats'.

Laatst gewijzigd:20 maart 2023 11:01