Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Sociaal-Democratische Bond (SDB) Geschiedenis

Bibliografie

Literatuur over de geschiedenis van de SDB:

D. Bos, Waarachtige volksvrienden: de vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848-1894 (Amsterdam 2001).

J. Charité, De Sociaal-Democratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid 1880-1888 (Den Haag 1972).

P. van Horssen en D. Rietveld, ‘De Sociaal Democratische Bond (I). Een onderzoek naar het ontstaan van haar afdelingen en haar sociale structuur’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 1 (1975), 5-69.

P. van Horssen en D. Rietveld, ‘De Sociaal Democratische Bond (II)’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 7 (1977), 3-54.

Literatuur over de geschiedenis van de sociaal-democratie

M. Brinkman, M. de Keizer en M. van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994).

T. Geurtsen, Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland (Amsterdam 1994).

P. de Rooy e.a., De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland: een essay en een beeldverhaal (Nijmegen 1995).

B. Tromp, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PvdA 1878-1977 (Amsterdam 2002).

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:13