Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Sociaal-Democratische Bond (SDB)

Sociaal-Democratische Bond (SDB)

De Sociaal-Democratische Bond (SDB) kwam in april 1881 tot stand, toen enkele lokale ‘Sociaal-Democratische Vereenigingen’ zich aaneensloten. Voorman was de gewezen predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die van 1888 tot 1891 in de Tweede Kamer zat. De SDB raakte in anarchistisch en antiparlementaristisch vaarwater, waarna de parlementair gezinden opstapten en in 1894 de SDAP oprichtten. De SDB werd op 3 december 1894 vanwege haar revolutionaire karakter verboden, maar ging verder onder de naam Socialistenbond.

Laatst gewijzigd:20 februari 2023 15:19