Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) Geschiedenis

Bibliografie

Bibliografische overzichten

M. Brinkman, Negentig jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift. Beknopte bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie – SDAP en PvdA – 1894-1984 (Amsterdam 1984).

M. Brinkman, Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie – SDAP en PvdA – 1894-1994 (Amsterdam 1994).

M. Brinkman, De sociaal-democratie in boek en tijdschrift. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie (SDAP en PvdA) (Amsterdam 1989).

G. Harmsen, Idee en beweging. Bibliografiese aanwijzingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (Nijmegen 1972) 67.

D. Orlow, ‘The Paradoxes of Success. Dutch Social Democracy and its Historiography’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 110 (1995) 1, 40-51.

Literatuur over de geschiedenis van de SDAP

J. Bank en S. Temming (red.), Van brede visie tot smalle marge. Acht prominente socialisten over de SDAP en de PvdA (Alphen aan de Rijn 1981).

H. Buiting, De Nieuwe Tijd. Sociaaldemokratisch Maandschrift 1896-1921. Spiegel van socialisme en vroeg communisme in Nederland (Amsterdam 2003).

H. Buiting, Richtingen- en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (Amsterdam 1989).

H.F. Cohen, Om de vernieuwing van het socialisme. De politieke oriëntatie van de Nederlandse sociaal-democratie 1919-1930 (Leiden 1974).

B. van Dongen, Revolutie of integratie. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland (SDAP) tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam 1992).

J. J. van Galen e.a., Het moet, het kan! Op voor het Plan! Vijftig jaar Plan van de Arbeid (Amsterdam 1985).

H. van Hulst, A. Pleysier en A. Scheffer, Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940 (Den Haag 1969).

A. Klijn, Arbeiders- of volkspartij. Een vergelijkende studie van het Belgisch en Nederlands socialisme 1933-1946 (Maastricht 1990).

P.J. Knegtmans, Socialisme en democratie. De SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939 (Amsterdam 1989).

W.H. Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (3 delen, Amsterdam 1924-1934).

D.J. Wansink, Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de S.D.A.P., (Haarlem 1939).

Literatuur over de geschiedenis van de sociaal-democratie

M. Brinkman, M. de Keizer en M. van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994).

T. Geurtsen, Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland (Amsterdam 1994).

R. Heyting, Tussen nationalisme en internationalisme. De Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie, (Arnhem en Deventer 1992).

B. Peper e.a., Wetenschappelijk socialisme. Over de plannen van SDAP en PvdA (Amsterdam 1982).

J. Perry e.a., Honderd jaar Sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994).

P. de Rooy e.a., De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland: een essay en een beeldverhaal (Nijmegen 1995).

B.W. Schaper e.a., Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal democratie in Nederland (Amsterdam 1982).

B. Tromp, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PvdA 1878-1977 (Amsterdam 2002).

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:21