Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Reformatorische Politieke Federatie (RPF) Geschiedenis

Bibliografie

literatuur over de geschiedenis van de RPF

T. Haasdijk Woning gezocht. Een beschrijving van de Reformatorische Politieke Federatie (Leiden 1985), niet-gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Leiden, aanwezig bij het DNPP.

J. Hippe en G. Voerman (red.), Van de marge naar de macht. De ChristenUnie, 2000-2010 (Amsterdam 2010), i.h.b. R. van Mulligen, 'Tussen evangelisch en reformatorisch. Het politiek getuigenis van de RPF', 31-50.

literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:05