Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Reformatorische Politieke Federatie (RPF)

Reformatorische Politieke Federatie (RPF)

RPF

De Reformatorische Politieke Federatie (RPF) werd op 15 maart 1975 opgericht. De Federatie verenigde niet-vrijgemaakt-gereformeerden (die geen lid van het GPV konden worden) en leden van de ARP en CHU die zich afzetten tegen het christendemocratische eenwordingsproces (dat in 1980 zou resulteren in de totstandkoming van het CDA). In 1981 debuteerde de RPF met twee zetels in de Tweede Kamer. In 2000 leidde toenadering tot het GPV tot de vorming van de ChristenUnie. Op 31 december 2003 werd de RPF formeel opgeheven.

Laatst gewijzigd:03 april 2023 09:39