Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Politieke Partij Radikalen (PPR) Geschiedenis

Bibliografie

Literatuur over de geschiedenis van de PPR

  • C. van den Belt, H. Krabbendam, M. Oprel, W. van Meurs, De Politieke Partij Radikalen 1968-1990. Macht uit het zadel (Amsterdam, 2022).

  • W. Klaassen, De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP, 1966-1977 (Alphen aan den Rijn, 2000).

  • A.P.M. Lucardie, W. van Schuur en G. Voerman, Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief (Leiden, 1999), i.h.b. hoofdstuk 2.

  • H. Waltmans, Niet bij rood alleen: vijftien jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR (Groningen, 1983).

  • F. van Ginneken, De PPR van 1968 tot en met 1971 (Breda, 1975).

Laatst gewijzigd:15 januari 2024 14:31