Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)

Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)

Logo Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF)

In 2021 veranderde de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) na besluit van de ledenraad haar naam in Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). De naamsverandering, gepaard gaande met een nieuwe huisstijl en professionele organisatie, was bedoeld om deelname aan Tweede Kamerverkiezingen mogelijk te maken, om de uitstraling naar buiten toe te verbeteren en de contacten met lokale partijen te intensiveren. De OPNL vormt (evenals zijn voorganger) een platform van twaalf provinciale partijen, die op hun beurt vaak een bundeling van lokale partijen vormen. De partijen blijven zelfstandig maar werken samen in het streven naar kleinschaligheid, menselijke maat en politiek ‘van onderop’. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) vertegenwoordigde deze provinciale partijen sinds 1999 in de Eerste Kamer.

Personen

Cijfers

Fractievoorzitter:
Auke van der Groot

Zetels:
Eerste Kamer: 1

Partijvoorzitter:
Sybren Singelsma

Laatst gewijzigd:24 januari 2024 15:21