Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) Geschiedenis

Bibliografie

Literatuur over de geschiedenis van het GPV

J. van der Jagt, H. Timmermans en A.J. Verbrugh (red.), Gedenkboek GPV 1948-1988 (Amersfoort 1988).

E. Klei, 'Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek': een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond, 1948-2003 (Amsterdam 2011).

R. Kuiper en W. Bouwman (red.), Vuur en vlam. Dl. 2:De organisatie van het vrij­gemaakt-gereformeerde leven 1944-1994 (Amsterdam 1998).

G. Harinck en R. Janssens (red.), Het Amersfoorts congres van 1948 (Barneveld 1998).

Literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

​​​​​​​Zie ook: literatuur over de geschiedenis van de ChristenUnie.

Laatst gewijzigd:21 februari 2023 12:08