Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Democratisch Socialisten '70 (DS'70) Geschiedenis

Partijarchief

Partij- en fractiearchief

Democratisch Socialisten '70 (DS'70), 1970-1983, 4 m
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van DS'70; bevat materiaal betreffende partijsecretariaat, dagelijks- en hoofdbestuur, partijraden, congressen, commissies, nevenorganisaties en de Tweede-Kamerfractie.

Democratisch Socialisten '70 (DS'70) - Tweede-Kamerfractie, 1971-1981, 1,8 m
Plaatsingslijst
Archief van de Tweede-Kamerfractie van DS'70; bevat hoofdzakelijk correspondentie.

Persoonsarchieven

W. Drees (DS'70), 1970-1983, 1,8 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als minister van Verkeer en Waterstaat en als fractievoorzitter van DS'70, alsmede rapporten, verkiezingsprogramma's, correspondentie en redevoeringen met betrekking tot DS'70.

J.M. Drees (DS'70), 1968-1987, 0,8 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het hoofdbestuur, de partijraad en congressen van DS'70, alsmede de redactie van diverse partijperiodieken.

A. van Stuijvenberg (DS'70), 1968-1974, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Stukken en krantenknipsels betreffende de oprichting van DS'70, vooral betrekking hebbende op Eindhoven.

A. Russchen (DS'70), 1973-1983, 0,1 m.
Plaatsingslijst
Besluitenlijsten van het dagelijks- en hoofdbestuur van DS'70, alsmede enige correspondentie.

J.C. van Noordwijk-van Veen (DS’70), 1972-1975, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het dagelijks- en partijbestuur en enkele partijcommisies.

R.E.F.M. Nijhof (DS'70), 1977-1981, 7 m
Plaatsingslijst (in voorbereiding)
Het archief van Nijhof bevat stukken betreffende bestuursorganen, de interne organisatie van DS'70 en verkiezingen.

Laatst gewijzigd:15 maart 2023 10:44