Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Communistische Partij van Nederland (CPN)

Publicaties

CPH/CPN tijdschriften

 • De communist: maandschrift der Communistische Partij Holland, sectie der Communistische Internationale
  onvolledige jaargangen: 1930-1934
  voortgezet als: Kommunisme: maandschrift voor Marxistisch-Leninistische theorie en praktijk
 • De communistische gids: wetenschappelijk maandschrift van de Communistische Internationale in Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1922) - jrg. 2 (1923), jrg. 4 (1925)
  voortzetting van De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift
 • Communistische notities
  vollledige jaargangen: nr. 1 (dec. 1967) - nr. 80 (juni 1977)
  niet verder verschenen
 • CPN-aktiekrant (CPN Groningen)
  onvolledige jaargangen: 1985 - 1989
  voortzetting van Districtsnieuws
 • CPN-ledenkrant
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1982) - 1991
  niet verder verschenen
 • Districtsnieuws
  onvolledige jaargangen: 1983, 1985
  voortgezet als CPN-actiekrant
 • Doorbraak
  onvolledige jaargangen: 1982-1985
 • Economische kroniek
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1978) - jrg. 3 (1980)
  niet verder verschenen
 • Eenheid: wekelijkse uitgave van de CPN voor de bedrijven
  onvolledige jaargangen: 1978 - 1986
  na 1986 (?) niet verder verschenen
 • Info: internationale informatie
  volledige jaargangen: nr. 1 (dec. 1971) - nr. 21 (juni 1981)
  niet verder verschenen
 • Jeugd / Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
  volledige jaargangen: 1975/66 - 1977/78; 1980; 1984; 1986 - 1987
  onvolledige jaargangen: 1945; 1950; 1958; 1961 - 1962; 1964 - 1966; 1968 - 1975; 1979; 1981 - 1983; 1985; 1988 - jrg. 46 (1990)
  na 1992 niet verder verschenen
 • Komma: tijdschrift voor politiek en sociaal onderzoek
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 4 (1985)
  onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1986)
  samengegaan met Socialisties perspektief, en voortgezet als De helling
 • Kommunisme: maandschrift voor Marxistische-Leninistische theorie en praktijk
  (uitgave van de CPH)
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1935)
  voorzetting van De communist: maandschrift der Communistische Partij Holland, sectie der Communistische Internationale
 • Kontaktbrief (Indonesië-commissie CPN)
  volledige jaargangen: 1982
  onvolledige jaargangen: 1983
 • Kwartaal: overzicht der internationale politiek en economie
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1938/39) - jrg. 2 (1939/40)
  voortgezet als Kwartaal: overzicht van de voornaamste publicaties uit de vooruitstrevende pers
 • Kwartaal: overzicht van de voornaamste publicaties uit de vooruitstrevende pers
  volledige jaargangen: nr. 1 (1947) - nr. 4 (1948); nr. 6 (1949) - nr. 12 (1950)
  onvolledige jaargangen: 1948 (nr. 5 ontbreekt)
  voortzetting van Kwartaal: overzicht der internationale politiek en economie
  Niet verder verschenen
 • De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift
  volledige jaargangen: jrg. 24 (1919)
  voortzetting van De nieuwe tijd: sociaal-democratisch maandschrift (zie onder SDAP)
  voortgezet als De communistische gids
 • Op de hoogte: informatie-bulletin voor raads- en statenleden van de partij
  volledige jaargangen: 1982
 • Partijnieuws: informatiebulletin voor leden van afdelings- en districtsbesturen
  onvolledige jaargangen: 1978-1979
 • Platform: informatie over sociaal-economische vraagstukken
  onvolledige jaargangen: 1982-1983
 • Politiek en cultuur
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1937) - jrg. 6 (juni 1940),
  nieuwe reeks: jrg. 1 (1946) - jrg. 54 (1994) + afscheidsnr. april 1995
  voortzetting van Communisme: maandschrift voor politiek en cultuur
  niet verder verschenen
 • De rode draad
  zie onder Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
 • De roze 3: politiek flikkers & pottenblad
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1989) - jrg. 3, nr. 1 (1991)
  voortzetting van 't Vlindertje, voortgezet als De roze links (zie onder GroenLinks)
 • Het Volksdagblad : dagblad voor Nederland
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1937) - jrg. 3 (1940) (op microfilm)
  voortzetting van De tribune
  niet verder verschenen
 • Voor een linkse doorbraak
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1983) - jrg. 2 (1985)
  niet verder verschenen
 • Vrouwen: maandblad van de Nederlandse Vrouwenbeweging
  onvolledige jaargangen: 1985-1990
 • De wrijving: een uitgave van de CPN-jongeren
  onvolledige jaargangen: 1986 - 1989
Laatst gewijzigd:17 februari 2023 16:32