Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Business Law, European Law and Tax Law Europees Recht

Onderzoek

In het onderzoek van de sectie staat de rechtseconomische invalshoek centraal. Dit wil zeggen dat op basis van economische grondslagen onderdelen van het recht worden geanalyseerd. Hierin heeft de sectie zich van oudsher op het terrein van instrumenten voor milieubeleid bewezen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de regulering en werking van markten, zoals vermogensmarkten en energiemarkten. Ook het eigendomsrecht en contractrecht wordt vanuit rechtseconomische optiek bestudeerd. Inzichten uit de evolutionaire en institutionele economie, bijvoorbeeld omtrent incomplete informatie, krijgen daarbij steeds meer aandacht.

De sectie verricht ook tweede- en derdegeldstroomonderzoek. Naast een project voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de invloed van regulering op technologische innovatie in de auto-industrie is onlangs in het kader van het NWO/ACTS "Duurzaam Waterstof Programma" een subsidie toegekend voor onderzoek naar de institutionele fundamenten voor de ontwikkeling van een waterstofeconomie.  Voor meer informatie over het ACTS Programma zie www.acts-nwo.nl.

Daarnaast is de sectie nauw betrokken bij het onderzoeksprogramma Protecting European Citizens and Market Participants. Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de juridische aspecten van Europese integratie en de juridische implicaties daarvan voor de rechtsorde.

Laatst gewijzigd:12 april 2019 10:21