Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Business Law, European Law and Tax Law Europees Recht

Algemene informatie

Sinds haar ontstaan in 1957 als de Europese Economische Gemeenschap (EEG) heeft de Europese Unie (EU) zich ontwikkeld tot het grootste en diepgaandste regionale handelsblok, bestaande uit 27 lidstaten en meer dan 500 miljoen burgers. Tegelijkertijd is de reikwijdte van het EU-recht niet langer beperkt tot puur economische aspecten, zoals de interne markt en het mededingingsrecht, maar strekt zich daarnaast uit tot zeer diverse gebieden als consumentenbescherming, milieubescherming, energienetwerken en mensenrechtenbescherming.

De sectie Europees en economisch recht van de Rijksuniversiteit Groningen streeft naar onderzoek en onderwijs van het hoogste niveau op alle aspecten van het Europees recht. Hiermee wordt beoogd de studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid een compleet overzicht te bieden van het recht van de Europese Unie alsmede dat van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en de wijze waarop dit recht de nationale rechtsordes beïnvloed. In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Protecting European Citizens and Consumers’ hebben medewerkers van de sectie Europees en economisch recht een sterke reputatie opgebouwd in het publiceren in (inter)nationale toptijdschriften.

Het onderzoek van de sectie richt zich met name, maar niet uitsluitend, op het functioneren van de interne markt ten aanzien van het vrij verkeer van goederen, het mededingingsrecht, het Unieburgerschap en milieubescherming. De focus op academische output van de hoogste kwaliteit spiegelt zich vervolgens ook in het streven van de sectie Europees en economisch recht om het beste uit bachelor- en masterstudenten te halen. Als gevolg hiervan hebben vele van onze alumni die zich tijdens hun studie hebben toegelegd op het Europees recht hun (studie)carrière voortgezet aan de Universiteit van Oxford, Universiteit van Cambridge of het Europacollege in Brugge.

Laatst gewijzigd:30 april 2019 08:29
printView this page in: English