Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research

Events

GELR Early Career Empirical Legal Researchers Day

Op donderdag 15 juni organiseerde het Groningen Centre for Empirical Legal Research (GELR) van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste jonge onderzoekersdag voor empirisch juridische onderzoekers.Tijdens deze middag presenteerden vijftien beginnende onderzoekers van verschillende universiteiten hun empirisch onderzoek over onder meer bestuursrechters en regievoering, de uitvoering van het keukentafelgesprek i.h.k.v. de Wmo, de rol van algoritmes bij rechtshandhaving en de transactiekosten bij nieuwe vormen van energiedistributie. Alle deelnemers kregen feedback van een ervaren onderzoeker op hun vakgebied. De succesvolle middag werd afgesloten met een gezellige en zonovergoten borrel.

GELR Early Career Empirical Legal Researchers Day

Methods & Cookies

Methoden voor empirisch juridisch onderzoek als gesneden koek

In een reeks seminars worden verschillende methoden voor empirisch juridisch onderzoek besproken. Op 17 mei vond de eerste sessie plaats waarin Bert Marseille en Marc Wever de do’s en don’ts van enquêtes bespraken. Onder het genot van diverse koekjes werden verschillende elementen van enquêtes behandeld, zoals de opzet van een enquête, het belang van een heldere vraagstelling en sampling technieken.

De sessie was bijzonder interactief en er werden diverse vragen en suggesties uitgewisseld met betrekking tot het gebruik van enquêtes in juridisch onderzoek. Met name lag de nadruk op het stellen van relevante vragen en het analyseren van de verzamelde gegevens. Bovendien werd er gediscussieerd over het optimale aantal vragen en het behouden van de aandacht van de respondenten gedurende de enquête. Kortom, een hele leerzame en interactieve sessie! Het smaakt naar meer.

Op 4 juli vindt de volgende sessie van Methods & Cookies plaats, deze zal worden gegeven door Marc Hertogh en Paulien de Winter. Zij zullen tips en tricks geven over het semi-gestructureerde interview. Wil je hier graag meer over weten dan kun je op 4 juli 2023 van 15:30-17:00 uur in zaal 1312.0019 in het Harmoniegebouw aansluiten.

Seminar surveys
Poster

Methods & Cookies

Methoden voor empirisch juridisch onderzoek als gesneden koek

In een reeks seminars worden verschillende methoden voor empirisch juridisch onderzoek besproken. De eerste twee seminars staan gepland en zullen plaatsvinden respectievelijk op 17 mei en 4 juli. Op de poster staat alle belangrijke informatie genoemd. Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte uitgenodigd. Tot slot worden de eerste twee methoden hieronder verder toegelicht.

Enquêteonderzoek: do's en dont's

Een korte introductie voor onderzoekers die zich bezig (willen gaan) houden met vragenlijstonderzoek. Bert Marseille en Marc Wever bespreken onderwerpen als survey-ontwerp, vraagstelling, sampling technieken en andere aspecten die van belang zijn voor het opzetten van dit type onderzoek.

Wil je graag meer weten over enquêteonderzoek? Sluit dan aan op 17 mei 2023 van 15:30-17:00 in zaal 1312.0018 in het Harmoniegebouw.

Het semi-gestructureerde interview: tips & tricks

Wat zijn semi-gestructeerde interviews; hoe doe je een interview; en wat kun je met de uitkomsten van een interview? In dit seminar delen Paulien de Winter en Marc Hertogh hun ervaringen met deze onderzoeksmethode. Naast de theorie, is er vooral veel aandacht voor de praktijk van het interviewen. Aan de hand van een “interview survival kit” bespreken Paulien en Marc een aantal praktische tips & tricks voor het gebruik van interviews in empirisch-juridisch onderzoek.

Tips & Tricks over semi-gestructureerde interviews kun je ontvangen op 4 juli 2023 van 15:30-17:00 in zaal 1312.0019 in het Harmoniegebouw.

Hopelijk tot dan!


Groningen Centre for Empirical Legal Research: Jonge onderzoekersdag 2023

For English see below

Op donderdag 15 juni organiseert het Groningen Centre for Empirical Legal Research van de Rijksuniversiteit Groningen een Jonge onderzoekersdag voor empirisch juridische onderzoekers. Tijdens deze dag kunnen beginnende onderzoekers hun onderzoek presenteren en bespreken met vakgenoten en ervaren wetenschappers. Onderzoekers die zich bezighouden met empirisch juridisch onderzoek en die momenteel aan hun proefschrift werken of deze niet langer dan 5 jaar geleden hebben afgerond kunnen een paper in dienen. Alle deelnemers krijgen diepgaand commentaar en feedback van een ervaren onderzoeker met kennis van hun vakgebied.

Als je wilt deelnemen, als onderzoeker of als referent, vul dan het formulier in dat bij deze uitnodiging is gevoegd. Gelieve dit te doen vóór 1 april. Als je als onderzoeker een voorkeur hebt voor een referent, laat dit dan weten in het formulier en wij zullen ons best doen om jouw paper aan hem/haar toe te wijzen.

Om de referenten voldoende tijd te geven om de ingediende papers te lezen en van commentaar te voorzien, is de deadline voor het indienen van de definitieve versie 1 juni 2023.

Papers en presentaties kunnen in het Engels of het Nederlands worden geschreven/gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in de middag (12:00 - 17:00) in Groningen (online deelname niet mogelijk), met een lunch vooraf en borrel na afloop. Deelname is geheel gratis.

Een selectie van de ingezonden papers zal in aanmerking komen voor publicatie in Recht der Werkelijkheid (Journal of Empirical Research on Law in Action), een tijdschrift voor de sociaal- wetenschappelijke bestudering van het recht. Het tijdschrift biedt een interdisciplinair platform voor reflectie op het gebied van rechtssociologie, juridische antropologie, bestuurskunde, juridische economie en rechtspsychologie. Het richt zich met name op innovatieve empirisch-theoretische bijdragen over maatschappelijke ontwikkelingen en de actuele betekenis van het recht.

Informatie over het verdere proces en de invulling van de middag volgt zodra we een idee hebben van het aantal deelnemers. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marc Wever (marc.wever@rug.nl) en Paulien de Winter (pauliendewinter@rug.nl).

Het formulier voor onderzoekers https://forms.gle/X9y2jL4hvjkSA9mL6

Het formulier voor referenten: https://forms.gle/Mo7ZUNqKchVKiZGo7

Early career Empirical legal researchers day 2023

On Thursday the 15th of June the Groningen Centre for Empirical Legal Research of the University of Groningen is organizing an Early career Empirical Legal Researchers Day. During this day early career researchers will have the opportunity to present and discuss their research with their peers and more experienced scholars in our field. Researchers involved in empirical legal research currently working on their PhD or who completed it no more than 5 years ago are encouraged to submit a paper. All participants will receive in-depth comments and feedback from an experienced researcher with knowledge in their field.

If you would like to participate, as a researcher or referee, please fill out the form attached to this invitation. Please do so before the 1st of April. If you have a preference for a referee, please do let us know in the form and we will do our best to assign your paper to him/her.

To give the referees ample time to read and comment on your paper, we have set the deadline for submission of the final draft version to 1 June 2023.

Papers and presentations can be written/held in English or Dutch. The meeting will be held in the afternoon (12:00 – 17:00) in Groningen (online participation not possible), and will be preceded by a complementary lunch and drinks afterwards. Participation is entirely free.

A selection of the submitted papers will be considered for publication in the Journal of Empirical Research on Law in Action (Recht der Werkelijkheid), a journal for the social science study of law. The journal provides an interdisciplinary platform for reflection in the fields of sociology of law, legal anthropology, public administration, legal economics and legal psychology. It focuses in particular on innovative empirical-theoretical contributions on social developments and the current meaning of law.

We will inform you on rest of the process when we have an idea of the number of participants. If you have any questions, please do not hesitate to contact Marc Wever (marc.wever@rug.nl) and Paulien de Winter (pauliendewinter@rug.nl).

Conference Empirical Legal Research in Groningen: Towards a Jurisprudence of Consequences

When: Fr 17-06-2022 10:00 - 17:00
Where: Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen

This one-day conference is dedicated to the ´jurisprudence of consequences´ and the experiences within our faculty with empirical legal research. Introduced by a keynote from Linda Mulcahy, Professor of Socio-Legal Studies and Director of the Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford, UK, this day will continue with presentations from many colleagues from various departments at our Faculty.

For more information see the conference webpage.


Seminar on how 'non-traditional' families combine their work and care responsibilities

19 January 2022
Online 16:00-17:00 (https://meet.google.com/pts-bewr-nww)

The Groningen Centre for Empirical Legal Research will organize an online seminar on how 'non-traditional' families combine their work and care responsibilities, with a guest form the Tilburg Law School.

Ásta Berglind Verheul is a PhD researcher at the Private, Business and Labour law department of Tilburg Law School. Ásta's PhD research is interdisciplinary and aims to examine how 'non-traditional' families combine their work and care responsibilities in the current global economy. The focus of her research is mainly on working parent families that consist of two mothers with a child/ren, or two fathers with child/ren or single parent families with child/ren under the age of 8. The experiences of how the policies work for these families in practice are gathered through the methods of interviewing and participant observation. This presentation will highlight her experience in doing empirical research within the law school and especially what her ‘fieldwork’ entails.

During the meeting there will be room for questions and discussion.


Conference of the Dutch Platform for Empirical Legal Studies (ELS) for starting ELS researchers

5 February 2021
Online 10:30-17:00 (including breaks)

Are you curious about what researchers are doing at other universities? Are you looking to learn more about the importance of empirical research for law? Utrecht University and Leiden University cordially invite you to the very first online conference for starting ELS researchers. The conference serves as a platform to bring young, enthusiastic and driven ELS scholars together in a research community, enabling discussions and providing networking opportunities.

This event will deal with creating a sound research design by addressing the different ways in which researchers may connect research goals, research questions, and empirical research methods. We will use breakout rooms to allow participants to discuss various research designs that can appropriately deal with current societal and academic questions. The day will also feature plenary presentations by young researchers who have used a combination of research methods in order to answer their research questions, including qualitative, survey and experimental research. During the day, there will be ample opportunity to connect with other researchers and we will close the day on a fun note!

More information, programme and registration.


WEBINAR 'New Research Opportunities in Law'

October 29

On Thursday October 29th (14:00 - 16:00), the Faculty of Law organizes the WEBINAR 'New Research Opportunities in Law - Introducing the Law Sector Plan'. This interactive meeting will focus on the Law Sector Plan. After a short introduction by prof. Jan Jans (vice-dean), the two main research areas in Groningen will be presented: 'Rethinking Public Interests in Private Relationships' by Prof. Aurelia Colombi Ciacchi and 'Empirical Legal Studies' by Prof. Marc Hertogh. In addition, several researchers of both research areas will give a short pitch about their work. The meeting will be concluded by prof. Frans Nelissen (director of research). During the meeting there will be plenty of room for questions and discussion.

The meeting will be held online (in English).

We hope to see you all!

Last modified:11 April 2024 2.09 p.m.