Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability coördineert binnen de rechtenfaculteit van de RUG het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen) van de energiesector.

Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen (van “put” tot “pit”) en omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument.

Volg ons op Twitter - LinkedIn - Facebook

printView this page in: English