Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Onderwijs Energierecht in de praktijk

Leergang Energierecht in de praktijk

.

‘Energierecht in de praktijk’ is een uitgebreide postacademische cursus van het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (GCELS) en het Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De leergang richt zich op de energiesector in Nederland in de Europese context en bestaat uit twee afzonderlijke cursussen, elk bestaand uit drie cursusdagen, waarin belangrijke juridische aspecten behandeld worden door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

Algemene informatie

De eerste cursus Energierecht in de Praktijk - het energietrilemma bespreekt fundamentele onderwerpen van het energierecht uitgaande van het energietrilemma: voorzieningszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

De tweede cursus Energierecht in de Praktijk - capita selecta gaat dieper in op geselecteerde thema's, namelijk juridische aspecten met betrekking tot financiering, waterstof en offshore.

Deze leergang is uniek omdat het niet alleen theoretische kennis wil bieden, maar de cursisten ook kennis wil laten maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Daarom zullen de onderwerpen zowel van docenten vanuit academisch perspectief als vanuit de praktijk worden gepresenteerd en besproken. De leergang vindt plaats bij verschillende locaties (bedrijven en overheid).

Cursus 1 Energierecht in de Praktijk - het energietrilemma gaat weer van start in het voorjaar 2025. Inschrijving is mogelijk vanaf het najaar 2024.
Cursus 2 Energierecht in de Praktijk - capita selecta staat gepland voor het najaar 2025. Inschrijving hiervoor is mogelijk vanaf het voorjaar 2025.

Beide cursussen kunnen aansluitend gevolgd worden, maar het is ook mogelijk om één cursus of slechts één module te volgen.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor

- eenieder die zich voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht
- juristen
- diegenen die zich bezighouden met de regulering van de energiesector en baat hebben bij een verbreding en/of verdieping van juridische aspecten

Cursus 1: Energierecht in de Praktijk - het energietrilemma

Module
Locatie
Datum
1: Het energie trilemma vanuit verschillende perspectieven
Opnamen online beschikbaar
Beschikbaar vanaf maart 2025 tot einde van de cursus
2: Voorzieningszekerheid en infrastructuur
N.V. Nederlandse Gasunie (Groningen)
Maart/april 2025
3: Betaalbaarheid en markten
Autoriteit Consument & Markt (Den Haag)
Mei 2025
4: Duurzaamheid en emissiereductie
Green Giraffe Advisory (Utrecht)
Juni 2025

Per module zullen de totale lesuren ongeveer 7 uur bedragen (ochtend-middag). Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd zich voor te bereiden door het lezen van geselecteerde teksten en het maken van (groeps-) opdrachten (6-7 uur) die tijdens de modules besproken worden.

Cursus 2: Energierecht in de Praktijk - capita selecta

Module
Locatie
Datum
1: Het energie trilemma vanuit verschillende perspectieven
(zelfde module 1 uit de voorgaande cursus)
Opnamen online beschikbaar
Beschikbaar vanaf begin tot einde van de cursus
2: Financiële aspecten van de energietransitie
Wordt nader bepaald
September 2025
3: Waterstof (Hydrogen)

(*voertaal Engels vanwege samenwerking met het North Sea Energy Law Partnership)

Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. N.V. Nederlandse Gasunie (Groningen)
Oktober 2025
4: Offshore energieinfrastructuur
Wordt nader bepaald
November 2025

Per module zullen de totale lesuren ongeveer 7 uur bedragen (ochtend-middag). Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd zich voor te bereiden door het lezen van geselecteerde teksten en het maken van (groeps-) opdrachten (6-7 uur) die tijdens de modules besproken worden.

decoratieve afbeelding

Opleidingspunten

Voor het volgen van cursus 1 of 2 kunnen cursisten 24 NOvA punten toegekend krijgen.

decoratieve afbeelding

Voor het volgen van de hele leergang (cursus 1 én 2) kunnen cursisten in totaal 45 NOvA punten toegekend krijgen.

Voor losse modules kunnen cursisten 7 NOvA punten per module krijgen.

Kosten en inschrijving

Cursisten kunnen zich inschrijven voor de hele leergang, een cursus, of voor individuele modules (dit zal altijd ook de inleidende opgenomen module inhouden). De prijs bedraagt (inclusief BTW)

  • 1300 euro per module
  • 3000 euro voor een hele cursus (cursus 1 of cursus 2)
  • 5000 euro voor de hele leergang (cursus 1 én cursus 2)

Meer informatie

Disclaimer: Alle wijzigingen voorbehouden. Programma en docenten kunnen aan verandering onderhevig zijn, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de deelnemers van het programma.

Algemene voorwaarden en annuleringsregeling zijn te vinden op de website van Juridisch PAO.

U kunt ook contact opnemen met:

Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Postbus 716
9700 AS Groningen
The Netherlands

+31 50 363 3438
gcels rug.nl
www.gcels.nl

Juridisch Postacademisch Onderwijs Groningen

+31 50 363 4885
pao rug.nl
www.rug.nl/rechten/pao

Aanmelden voor een module graag uiterlijk twee weken voor aanvang. Mocht deze termijn gepasseerd zijn, neemt u dan contact op via bovenstaande adressen voor informatie over de mogelijkheden voor eventuele deelname.

Laatst gewijzigd:18 juli 2024 17:55