Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Leergang Energierecht op Locatie

60 NOvA punten
60 NOvA punten

Energierecht op Locatie is een uitgebreide post-academische cursus van het Groningen Centre of Energy Law en Juridische Post Academische Opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen die zich richt op het Nederlandse energierecht vanuit een Europees perspectief. De cursus richt zich op de gehele energieketen “van put tot pit” en biedt academisch onderwijs op basis van afzonderlijke modules per sector en vanuit de sector. Per energiebron en onderdeel van de energieketen – productie, levering en transport - worden alle relevante juridische aspecten behandeld door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

De cursus is bedoeld voor een ieder die zich voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht in al haar aspecten, dat wil zeggen alle onderdelen van de energieketen. Het is ook mogelijk om alleen de onderdelen te selecteren die van interesse zijn of relevant voor de dagelijkse praktijk. De cursus is toegankelijk voor juristen, maar ook voor diegene die zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met de sectorregulering en baat hebben bij diepere kennis over de juridische aspecten van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Energierecht op Locatie bestaat uit verschillende modules. Deze zijn los te volgen, maar ook als gehele cursus leergang. De gehele cursus geeft recht op 60 NOvA punten. Dit staat gelijk aan 60 uur onderwijs. Deze punten worden toebedeeld aan de hand van de verklaring van deelname welke de gevolgde modules aangeeft. Een verklaring van deelname wordt na afloop van elke gevolgde module afgegeven aan cursisten die losse modules volgen. Op de verklaring staat vermeld wanneer en welke bijeenkomst de deelnemer heeft bijgewoond. Indien gewenst, staat op deze verklaring ook het behaalde aantal NOvA punten vermeld.

Uitgebreide informatie over de cursus Energierecht op Locatie is te vinden op de pagina's van het Groningen Centre of Energy Law.

Hoofddocent is:
Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, RUG

Laatst gewijzigd:26 juli 2019 16:16