Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Postacademisch Onderwijs

Leergang Energierecht

folder eol

‘Energierecht in de praktijk’ is een uitgebreide postacademische cursus van het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (GCELS) en het Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De cursus richt zich op de energiesector in Nederland in de Europese context en bestaat uit vier afzonderlijke modules waarin belangrijke juridische aspecten behandeld worden door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

Hebt u interesse in de Leergang Energierecht? Wilt u op de hoogte blijven van volgende edities van de leergang Energierecht, meld u zich dan aan voor de interesselijst.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor

- eenieder die zich voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht
- juristen
- diegenen die zich bezighouden met de regulering van de energiesector en baat hebben bij een verbreding en/of verdieping van juridische aspecten


Hoe ziet de leergang eruit?

Na een inleidende module volgt de structuur van de cursus het ‘energie trilemma’ waarbij relevante juridische aspecten op de agenda staan betreffende

- voorzieningszekerheid en infrastructuur
- betaalbaarheid en markten
- emissiereductie en nieuwe energiebronnen en technologieën

Deze cursus is uniek omdat het niet alleen theoretische kennis wil bieden, maar de cursisten ook kennis wil laten maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Daarom zullen de onderwerpen zowel van docenten vanuit academisch perspectief als vanuit de praktijk worden gepresenteerd en besproken.

De onderwijsmethode zal een gecombineerde methode volgen, wat betekent dat colleges als opgenomen materiaal voorafgaand aan de bijeenkomsten beschikbaar zijn en dat colleges ter plaatse worden gegeven. Per module zullen de totale lesuren (opgenomen en ter plaatse) ongeveer 6-7 uur bedragen. Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd zich voor te bereiden door het lezen van geselecteerde teksten en het maken van (groeps-)opdrachten (6-7 uur).

• Inleiding
• Voorzieningszekerheid en infrastructuur
• Betaalbaarheid en markten
• Emissiereductie en nieuwe energiebronnen en technologieën

De volgende cursusronde begint begin 2024. Exacte data moeten nog worden vastgesteld maar de planning is als volgt: inleidende module eind januari, module 2 eind maart/begin april, module 3 eind april/begin mei en module 4 eind juni/begin juli.

Uitgebreide informatie over de cursus Energierecht in de praktijk is te vinden op de pagina's van het Groningen Centre of Energy Law.

Hoofddocent is:

Prof. mr. dr. L. Squintani, RUG

Laatst gewijzigd:17 mei 2023 11:10