Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Actualiteiten Verbintenissenrecht

Deze cursus is verplaatst naar het najaar
nova logo 3 punten

Tijdens deze cursus worden de recente ontwikkelingen op zowel het terrein van het contractenrecht als dat van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht besproken. Er is ruim aandacht voor de rechtspraak van het "Hof van Justitie EU" en van de Hoge Raad. Daarnaast komt ook nieuwe wetgeving aan bod.

Er is veel ruimte voor discussie en vragen. Onderwerpen die langskomen zijn onder meer:

  • De regels rond ingebrekestelling en verzuim, en de klachtplicht
  • Het dwalingsleerstuk, (bijzondere) zorgplichten en algemene voorwaarden
  • Schadebegroting, smartengeld en verjaring
  • Onrechtmatige overheidsdaad en causaal verband
  • Nieuwe Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie

Combineer deze cursus met Contracteren in het digitale tijdperk en betaal voor de gezamelijke cursussen slechts € 500,-.

Datum Deze cursus is verplaatst naar het najaar
Ontvangst nader te bepalen
Tijd nader te bepalen
Plaats nader te bepalen
Cursusprijs € 375,- vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal en eenvoudige maaltijd
Studie-punten 3 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.
Doelgroep advocaten en (bedrijfs)juristen
Didactiek college met royale ruimte voor het stellen van vragen en het voeren van discussies
Docenten prof. mr. dr. A.J. Verheij
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
Laatst gewijzigd:26 maart 2020 12:27