Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Actualiteiten AVG

NOvA 4 PE-punten

De AVG is inmiddels twee jaar van toepassing.  Voor juristen die met de AVG werken, biedt deze cursus een overzicht van de actualiteiten uit de rechtspraak. Aan de hand van voorbeelden bespreken de docenten de stand van zaken en gaan daarbij onder meer in op actuele Europese en Nederlandse rechtspraak, sanctiebesluiten van de AP en actuele ontwikkelingen in de duiding en uitleg van de open normen uit de AVG.

Datum Deze cursus wordt verplaatst naar het najaar
Ontvangst nader te bepalen
Tijd nader te bepalen
Plaats nader te bepalen
Cursusprijs

€ 425,- vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal

Studiepunten

4 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.

Doelgroep

Gevorderde juristen op het gebied van de privacywetgeving, functionarissen gegevensbescherming.

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten

mr. dr. A.M. Klingenberg

Type cursus Actualiteitencursus

Laatst gewijzigd:29 maart 2020 21:54