Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelIn the mediaArchive In the media

Jan Brouwer: 'Opsporing van strafbare feiten is voor burgemeesters betrekkelijk nieuw'

14 maart 2019
Prof. Jan Brouwer

Meerdere burgemeesters klagen dat hun ambtenaren door de privacywet geen gegevens over criminelen en hun bedrijven meer kunnen uitwisselen. Of dat klopt, controleert Lammert de Bruin in Radio 1-programma Feit of Fictie. Jan Brouwer, hoogleraar recht en maatschappij in Groningen, zegt dat het niet klopt dat ambtenaren minder mogelijkheden hebben om gegevens uit te wisselen. 'Opsporing van strafbare feiten is voor burgemeesters betrekkelijk nieuw. Je moet dat dus heel goed organiseren. Op Europees gebied hebben we daar afspraken over gemaakt, de algemene verordening. Daardoor kan je nog steeds strafbare feiten opsporen', aldus Brouwer.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 maart 2019 15:53

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.