Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. Marc Hertogh benoemd in Staatscommissie rechtsstaat

06 februari 2023
Prof. Marc Hertogh

De ministerraad heeft vorige week ingestemd met de benoeming van de leden van de Staatscommissie rechtsstaat, waaronder hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh.

De commissie gaat onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de commissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge samenhang. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De Staatscommissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan het kabinet.

De commissie komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Het rapport constateert dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Omtzigt en Van Dam waarin de regering wordt gevraagd een staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat. Daarna hebben de drie staatsmachten samen de taakopdracht van de Staatscommissie rechtsstaat vastgesteld.

De Staatscommissie rechtsstaat werd in november 2022 ingesteld onder voorzitterschap van Henk Kummeling. Met de nieuwe benoemingen is de commissie compleet. De overige leden van de commissie zijn Eva González Pérez, Corissa Abdoeljamil, Kutsal Yesilkagit, Ernst Numann, Kees Vendrik, Fatma Çapkurt en Diantha Vliet.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:06 februari 2023 16:03

Meer nieuws