Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. Herman Bröring krijgt AB prijs voor beste annotatie

25 januari 2023
Prof. Herman Bröring

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan onze Faculteit, heeft tijdens de AB-jaarvergadering de AB prijs voor beste annotatie van 2022 in ontvangst mogen nemen.

Grote selectie

AB / Rechtspraak Bestuursrecht moest kiezen uit maar liefst 384 annotaties. Bröring kreeg de prijs uitgereikt voor zijn annotaties van twee uitspraken over buitenwettelijk begunstigend beleid.

Op één hoop en niet goed getoetst

In de annotaties maakt Bröring onderscheid tussen drie soorten beleid: tegenwettelijk beleid, buitenwettelijk beleid in lijn met de geest van de wet en buitenwettelijk beleid waar een wet geheel ontbreekt. Volgens Bröring worden die soorten beleid ten onrechte op één hoop gegooid en is de rechterlijke toetsing te beperkt.

Streven naar betere rechtsbescherming

De jury van AB / Rechtspraak Bestuursrecht noemde de annotaties 'bijdragen die blijven rammelen aan een gevestigd leerstuk vanuit de wens om het bestuursrecht en de rechtsbescherming voor kwetsbare burgers beter te maken'. We feliciteren Bröring van harte met zijn winst!


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:25 januari 2023 16:36

Meer nieuws