Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Italiaanse aanpak maffia leerzaam voor Nederland

27 november 2023

GRONINGEN – Wat kan Nederland leren van de ervaringen met de strafrechtelijke aanpak van de maffia in Italië? Die vraag staat centraal op een groot internationaal congres over dit onderwerp. Universitair hoofddocent aan de RUG Laura Peters organiseert het congres. “We kunnen veel leren van de Italiaanse aanpak.”

De omvang van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook is een verharding zichtbaar in de wijze waarop criminele organisaties hun activiteiten ontplooien. De moorden op strafadvocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries vormen uitwassen van een onderwereld die de bovenwereld letterlijk raakt.

Maffia

Italië heeft al veel langer en veel meer ervaring met de strafrechtelijke bestrijding van de maffia. Die vormt een zeer ernstige vorm van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit met een vergaande verstrengeling tussen onderwereld en bovenwereld.

Laura Peters
Laura Peters

Kroongetuigen

Universitair hoofddocent Laura Peters ziet kansen voor Nederland: “Er zijn mogelijkheden om onze strafrechtelijke aanpak naar Italiaans voorbeeld te verbeteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de wijze waarop informatie over zware criminaliteit binnen het Italiaanse openbaar ministerie wordt gedeeld en de kroongetuigenregeling.”

Lessen voor Nederland

Peters is organisator van een groot internationaal congres over dit onderwerp. Op donderdag 14 maart 2024 komen Italiaanse en Nederlandse strafrecht-experts naar Nederland om met elkaar in debat te gaan over de lessen die Nederland kan trekken uit de Italiaanse strafrechtelijke aanpak van maffiacriminaliteit.

Dreigingsbeeld

In het ochtendprogramma staan het actuele dreigingsbeeld en verschijningsvormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland, Italië en Europa centraal. Ook komen de ervaringen met de samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederland en Italië aan de orde.

Veiligheidsvraagstuk

In het middagprogramma gaan topexperts uit de Italiaanse en Nederlandse strafrechtspraktijk met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over onder meer de coördinatie en gegevensdeling binnen het openbaar ministerie, de kroongetuigenregeling, de behandeling van omvangrijke strafzaken in de rechtspraak en diverse veiligheidsvraagstukken.

Dit congres wordt georganiseerd door de Vakgroep Strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Italiaanse ambassade en hoogleraar strafrechtsvergelijking Peter Tak (Radboud Universiteit Nijmegen).

Datum:
14 maart 2024
Aanvang:
09.15 uur (inloop vanaf 08.45 uur)
Locatie:
Den Haag
Prijs:
275 euro (incl. volledig verzorgde lunch, koffie/thee en borrel na afloop, en het boek ‘Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië’ (Laura J.J. Peters)). Het congres is gratis bij te wonen via een live verbinding met een nader bekend te maken locatie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Taal:
Nederlands, Italiaans, Engels (vertaling aanwezig)
Laatst gewijzigd:22 februari 2024 11:08

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...