Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Prof. Brigit Toebes benoemd als voorzitter nieuwe Staatscommissie MDMA

21 maart 2023
Prof. Brigit Toebes

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de instelling van de Staatscommissie MDMA. Prof. Brigit Toebes wordt voorzitter van de Staatscommissie. De commissie streeft ernaar om het advies over de status van MDMA voor 31 januari 2024 aan het kabinet aan te bieden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een Staatscommissie MDMA komt. De Staatscommissie wordt gevraagd de status van XTC (MDMA) in het kader van de volksgezondheid te onderzoeken en advies uit te brengen over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik, met inbegrip van een analyse vanuit verschillende disciplines van risico’s voor de gezondheid, preventie en de Europese context en relevante verdragen.

Naast Brigit Toebes nemen de volgende leden zitting in de staatscommissie:

  • Prof. dr. W. (Wim) van den Brink
  • Prof. dr. E.W. (Emile) Kolthoff
  • Prof. dr. H.G.J.M. (Eric) Vermetten
  • Drs. M. (Martha) de Jonge
  • Drs. F.M.J. (Femke) Gresnigt

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:02 januari 2024 12:22

Meer nieuws