Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Subsidie van Gratama-Stichting voor onderzoek naar het Rooms-Groningse recht

07 mei 2021
Prof. mr. J.E. (Jelle) Jansen

Jelle Jansen heeft een subsidie ter hoogte van 15.000 euro toegekend gekregen van de Gratama-Stichting voor onderzoek naar het Rooms-Groningse recht, de privaatrechtelijke rechtspraak van de Hoofdmannenkamer in de zeventiende en achttiende eeuw.

Tot 1798 was Nederland geen eenheidsstaat, maar een verzameling van soevereine provincies. Elk van die gewesten kende lokale wetgevers, elk gebied had zijn eigen hoogste rechterlijke instantie. Groningens hoogste rechter was vanaf de zeventiende eeuw de Hoofdmannenkamer. In alle provincies gold als hulprecht het Romeinse recht, opgetekend in de zesde eeuw door de Romeinse keizer Justinianus. Het Romeinse recht kwam bekend te staan als ius commune; het gemene recht. Zo ontstond een bonte lappendeken aan lokale regels, samengebonden door het gemeenschappelijke ius commune.

Zelden onderzoek naar Gronings recht

Veel van wat destijds het in Stad en Lande primaire recht was is digitaal toegankelijk, maar er wordt zelden onderzoek naar gedaan. Ook aan de rechtspraak van de Hoofdmannenkamer is tot op heden niet veel aandacht besteed. Rechtspraakverzamelingen zoals die van Holland, Utrecht, Friesland en Gelderland ontbreken. De rechtspraak van de Hoofdmannenkamer bevindt zich in de Groninger Archieven en is helaas niet gedigitaliseerd.

Twee doelen

Jansen wil een overkoepelend onderzoek uitvoeren naar de civielrechtelijke rechtspraak van de Hoofdmannenkamer en het Rooms-Groningse recht. Hij stelt zich daarbij twee doelen. Ten eerste wil hij bekijken hoe de Hoofdmannenkamer omging met de rechtsverscheidenheid die zo typerend was voor het Europa van voor de invoering van de privaatrechtelijke wetboeken. Het tweede doel is het Rooms-Groningse recht op de kaart te zetten door publicatie in boekvorm van een overzicht van de interessantste en meest typerende beslissingen van de Hoofdmannenkamer, en door digitalisering van de relevantste archieven.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 januari 2024 12:44

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...