Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Subsidie uit Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar reflexief toezicht

13 augustus 2021
Prof. dr. Marc Hertogh

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh maakt deel uit van een consortium dat 1,2 miljoen euro subsidie toegekend heeft gekregen uit de Nationale Wetenschapsagenda.

Burgers hebben steeds meer zeggenschap in de samenleving en kwaliteit van de dienstverlening die zij ontvangen. Dienstverleners en toezichthouders moeten volgens de onderzoekers meer luisteren naar de ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld. Het project Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people ontwikkelt daarom een nieuwe vorm van toezicht om persoonsgerichte geïntegreerde dienstverlening te bevorderen op basis van gebruikerservaringen. De bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de ervaringen van laagopgeleide werkzoekenden.

Het multidisciplinaire onderzoeksteam staat onder leiding van Anne Margriet Pot, hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg aan de Erasmus Universiteit. Het consortium bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende rijksinspecties en maatschappelijke partners, waaronder de VNG, het SCP en de Stichting Lezen en Schrijven.

Nationale Wetenschapsagenda
Onafhankelijk publiek toezicht raakt de kern van onze rechtsstaat. Toezichthouders oefenen dit toezicht in Nederland uit. Complexiteit in de economie, globalisering, innovatie, verandering in wetgeving, internationale ketens: het zijn factoren die toezichthouders voor nieuwe vraagstukken stellen. Bovendien is de maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden, en verlegt de aandacht zich van wet- en regelgeving naar het waarborgen van publieke belangen en bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft NWO drie aanvragen toegekend die nieuwe inzichten gaan geven in het vernieuwen van onafhankelijk, publiek toezicht.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2023 08:07

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...