Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Nieuwe bijzonder hoogleraar Beryl ter Haar organiseerde internationaal seminar over telewerken

28 april 2021
Prof. Beryl ter Haar

Beryl ter Haar is per 1 april 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend Arbeidsrecht bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (0,2 fte). De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Groninger Stichting Arbeidsrecht. Ze zal, samen met prof. Saskia Peters, het mastervak Europees arbeidsrecht gaan verzorgen. Daarnaast is ze (master)scriptiebegeleider en docent aan het Juridisch Postacademisch Onderwijs (PAO) van de faculteit.

Na een opleiding aan het conservatorium van Utrecht te hebben voltooid besluit Ter Haar in 2000 het roer om te gooien en gaat rechten studeren in Leiden. Daar is ze in 2012 ook gepromoveerd, waarna ze als post-doc en docent aan de UvA werkzaam is. In 2016 keert ze terug naar Leiden en zet daar de Advanced Master European and International Labour Law op. Ter Haar is een veelgevraagd spreker en gastdocent, zowel in binnen- als buitenland. Ze is één van de initiatiefnemers van de Hugo Sinzheimer Moot Court Competition, een pleitwedstrijd op het gebied van Europees en internationaal arbeidsrecht, waar ook dit jaar weer Groningse studenten aan meedoen. Tegenwoordig is Ter Haar hoogleraar en hoofd van het Centre for International and European Labour Law Studies (CIELLS) aan de universiteit van Warschau in Polen.

Ter Haars eerste wapenfeit aan onze faculteit is de organisatie van een internationaal seminar over thuiswerken op 20 april 2021. Docenten en studenten uit vier landen met verschillende rechtsstelsels discussieerden over een ‘hot topic’ op het gebied van arbeidsrecht: telewerken. Van onze faculteit werkten hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters en promovendus Michele Molè en vier studenten van de master arbeidsrecht mee. Het programma was pittig, maar is door iedereen als bijzonder leerzaam en interessant ervaren. Het betreft een eerste seminar van wat een jaarlijks terugkerend evenement moet worden.

seminar Beryl ter Haar
Laatst gewijzigd:29 april 2021 12:20

Meer nieuws

 • 21 maart 2023

  Ventiel voor onze verstopte rechtspraak

  Het Nederlandse juridische systeem lijdt aan een infarct. Rechtszaken stapelen zich op en slepen zich voort. Al bijna twee decennia lang onderzoekt én bepleit Laura Peters de invoering van procesafspraken in Nederland als ‘bypass’.

 • 01 februari 2023

  'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'

  Uit onderzoek, verricht door onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en gefinancierd door Instituut GAK, volgt dat de universele benadering, berustend op gelijkwaardige bescherming op toereikend niveau voor alle leden van de samenleving,...

 • 29 november 2022

  Europese subsidie voor onderzoek naar informele economieën

  Dr. Francesco Giumelli, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties van de Faculteit der Letteren, en mr. dr. Pim Geelhoed, universitair hoofddocent Straf- en strafprocesrecht van de Faculteit...