Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Benedikt Schmitz ontvangt subsidie voor organisatie Nederlands- en Afrikaanstalig congres

17 augustus 2021
Benedikt Schmitz

Tweedejaarspromovendus Benedikt Schmitz kreeg samen met jonge onderzoekers uit België (Michiel Poesen, KU Leuven) en Zuid-Afrika (Robin Cupido, Universiteit van Kaapstad) een subsidie toegekend voor het organiseren van een Nederlands- en Afrikaanstalig congres. De subsidie, ter hoogte van 3000 euro, is afkomstig van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht en richt zich erop om 'de samenwerking tussen verschillende faculteiten uit de diverse regio's in het Nederlandstalige rechtsgebied verder te stimuleren’.

Het thema van het congres luidt: 'De balans opmaken. De bescherming van economisch en sociaal zwakkere partijen in het Zuid-Afrikaanse, Nederlandse, Belgische en Europese internationaal privaatrecht.' Het congres zal plaatsvinden tijdens het academisch jaar 2021/22.

Schmitz: ‘Dit  congres  onderzoekt  de  positie  van  economisch  en  sociaal  zwakkere partijen in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen met een grensoverschrijdend element. In het bijzonder zullen de rechtsstelsels van het internationaal privaatrecht in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd.  Hierbij  gaat  het  vooral  om  de  vraag  waar  zwakkere  partijen  hun rechten kunnen afdwingen tegenover sterkere tegenpartijen (vaak multinationals) en op welk rechtsstelsel zij zich kunnen beroepen. Dit congres heeft tot doel de kloof tussen materieel recht en  ipr  te  overbruggen,  een  kloof  die  jammer  genoeg  nog  steeds  bestaat’.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:17 augustus 2021 10:25

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...