Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Benedikt Schmitz ontvangt subsidie voor organisatie Nederlands- en Afrikaanstalig congres

17 augustus 2021
Benedikt Schmitz

Tweedejaarspromovendus Benedikt Schmitz kreeg samen met jonge onderzoekers uit België (Michiel Poesen, KU Leuven) en Zuid-Afrika (Robin Cupido, Universiteit van Kaapstad) een subsidie toegekend voor het organiseren van een Nederlands- en Afrikaanstalig congres. De subsidie, ter hoogte van 3000 euro, is afkomstig van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht en richt zich erop om 'de samenwerking tussen verschillende faculteiten uit de diverse regio's in het Nederlandstalige rechtsgebied verder te stimuleren’.

Het thema van het congres luidt: 'De balans opmaken. De bescherming van economisch en sociaal zwakkere partijen in het Zuid-Afrikaanse, Nederlandse, Belgische en Europese internationaal privaatrecht.' Het congres zal plaatsvinden tijdens het academisch jaar 2021/22.

Schmitz: ‘Dit  congres  onderzoekt  de  positie  van  economisch  en  sociaal  zwakkere partijen in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen met een grensoverschrijdend element. In het bijzonder zullen de rechtsstelsels van het internationaal privaatrecht in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd.  Hierbij  gaat  het  vooral  om  de  vraag  waar  zwakkere  partijen  hun rechten kunnen afdwingen tegenover sterkere tegenpartijen (vaak multinationals) en op welk rechtsstelsel zij zich kunnen beroepen. Dit congres heeft tot doel de kloof tussen materieel recht en  ipr  te  overbruggen,  een  kloof  die  jammer  genoeg  nog  steeds  bestaat’.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:17 augustus 2021 10:25

Meer nieuws

 • 21 maart 2023

  Ventiel voor onze verstopte rechtspraak

  Het Nederlandse juridische systeem lijdt aan een infarct. Rechtszaken stapelen zich op en slepen zich voort. Al bijna twee decennia lang onderzoekt én bepleit Laura Peters de invoering van procesafspraken in Nederland als ‘bypass’.

 • 01 februari 2023

  'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'

  Uit onderzoek, verricht door onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en gefinancierd door Instituut GAK, volgt dat de universele benadering, berustend op gelijkwaardige bescherming op toereikend niveau voor alle leden van de samenleving,...

 • 29 november 2022

  Europese subsidie voor onderzoek naar informele economieën

  Dr. Francesco Giumelli, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties van de Faculteit der Letteren, en mr. dr. Pim Geelhoed, universitair hoofddocent Straf- en strafprocesrecht van de Faculteit...