Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Prof. Marc Hertogh benoemd tot lid Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken

18 juni 2020
prof. dr. Marc Hertogh

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh is door de Staatssecretaris van Financiën aangesteld als lid van de Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken.

De adviescommissie doet, in het verlengde van de kinderopvangtoeslagaffaire, onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de praktische rechtsbescherming en het oplossen van knelpunten waar burgers en kleine ondernemers tegenaan lopen.

In aanvulling hierop zal de adviescommissie ook onderzoek doen naar verbetermogelijkheden bij de invulling van de rechtsbescherming in de (werk)processen van de Belastingdienst en naar de communicatie tussen de Belastingdienst en de burger of kleine ondernemer en hiervoor aanbevelingen doen.

Meer informatie:

Instellingsbesluit Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 juni 2020 11:07

Meer nieuws