Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt ervaringen met Kifid

06 mei 2019
Prof. Marc Hertogh
Prof. Marc Hertogh

Deze maand start een team van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh, met een onderzoek naar de ervaringen met alternatieve geschilbeslechting door het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en financiële dienstverleners de procedure bij Kifid ervaren.

Consumentengeschillen worden steeds vaker opgelost zonder tussenkomst van de rechter. In plaats van dure en ingewikkelde juridische procedures, kiezen consumenten en bedrijven ervoor om klachten te laten behandelen door een ombudsman of een geschillencommissie. Een internationale groep van wetenschappers doet in verschillende Europese landen onderzoek naar het fenomeen van alternatieve geschilbeslechting. Onder meer in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland is onderzoek gedaan. In aansluiting op dit onderzoek zal het Groningse onderzoeksteam de ervaringen van consumenten en financiële dienstverleners met Kifid in kaart brengen.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. Hoe ervaren consumenten en financiële dienstverleners de procedure bij Kifid?
  2. Hoe oordelen consumenten en financiële dienstverleners over de uitkomst van de procedure?
  3. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst?


Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marc Hertogh, Bert Marseille en Marc Wever in samenwerking met het Groningen Centre for European Financial Services Law en Pro Facto.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws