Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Commissie kinderopvang en vaccinatie presenteert rapport 'Prikken voor elkaar'

04 juli 2019
Prof. mr. dr. Brigit Toebes

Hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief Brigit Toebes maakte deel uit van de Commissie kinderopvang, die in december 2018 de opdracht kreeg onderzoek te doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad. De oplossingen moeten praktisch werkbaar zijn in de kinderopvang en gastouderopvang.

prikken voor elkaar

Het onderzoek vond plaats terwijl er wekelijks en soms dagelijks nieuws was over kinderopvang en vaccinatie, over mazelen-epidemieën in het buitenland of over zorgen over een dalende vaccinatiegraad. Het onderzoek richtte zich op oplossingsrichtingen waarbij de zorgen van ouders over de kinderopvang in het licht van de dalende vaccinatiegraad een plek krijgen. De onderzoeksvraag leidde ertoe dat de commissie ook onderzoek heeft laten uitvoeren naar de aard van de zorgen van ouders met betrekking tot de kinderopvang en vaccinatiegraad.

Overheid aan zet

De commissie is van mening dat, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ouders en medewerkers in de kinderopvang, de primaire verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen bij de overheid ligt en niet bij de kinderopvang. Het is onwenselijk om de keuze voor eventuele maatregelen op het bord van de kinderopvang te leggen. De gedaalde vaccinatiegraad is een maatschappelijk probleem dat niet alleen speelt in de kinderopvang. Het betreft in de kern een publieke taak, namelijk de volksgezondheid. De commissie vindt wel dat kinderopvangorganisaties gebaat zijn bij duidelijke regels en kaders vanuit de overheid.

De commissie vindt dat het belang van het kind zwaar dient mee te wegen bij de keuze tussen de verschillende handelingsopties. Kinderen hebben eigenstandige belangen, die meegewogen moeten worden bij nieuwe beleids- en handelingsopties.

Het onderzoeksrapport werd op 1 juli 2019 door staatssecretarissen Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gepresenteerd aan zowel de Eerste als Tweede Kamer.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws