Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

11 Groningse juristen publiceren boek over de juridische aspecten van gaswinning

08 oktober 2019

De afhandeling van mijnbouwschade staat volop in de schijnwerpers. Met name de afhandeling van schade als gevolg van gaswinning uit het 'Groningenveld'. In het boek 'Juridische aspecten van gaswinning' belichten 11 Groningse juristen, veelal verbonden aan de RUG, de uiteenlopende en complexe vraagstukken die hierbij een rol spelen. De monografie is op dinsdag 8 oktober aangeboden aan Bas Kortmann, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Een ‘Groningse’ verkenning van de afhandeling van mijnbouwschade

Regelingen rondom de afhandeling van mijnbouwschade volgen elkaar in sneltreintempo op. ‘In dit boek bespreken we die regelingen en voorzien we ze, daar waar nodig, van kritisch commentaar’, aldus prof. Fokko Oldenhuis, een van de 11 auteurs. Oldenhuis: ‘In het labyrint van regelingen willen wij met dit boek een hulpmiddel bieden voor zowel professionals, burgers als studenten, om grip te krijgen op de complexe materie van de afwikkeling van aardbevingsschade’.

Presentatie dinsdag 8 oktober

Dinsdagmiddag 8 oktober overhandigden prof. Fokko Oldenhuis, prof. Jan Brouwer en prof. Herman Bröring de monografie aan Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG. Kortmann: 'Het boek legt terecht de vinger op de zere plek waar het gaat om de bestuurlijk complexiteit die een veelheid van instanties veroorzaken. Ik zal daar als kwartiermaker voor de oprichting van het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen aandacht voor blijven vragen. De auteurs bevestigen daarbij het grote belang van onafhankelijkheid, wat wij ons zeer ter harte nemen.'

Unieke publicatie

Niet eerder werden de juridische aspecten over gaswinning en aansprakelijkheid zo uitgebreid besproken in één boek. Onderwerpen die aan bod komen zijn: regulering van gaswinning, gaswinning en het recht op veiligheid, causaliteit en bewijsvermoeden, waardedaling als gevolg van gaswinning, publiekrechtelijke banderingen van schadeafhandeling en aardbevingsschade vanuit rechtseconomisch perspectief, gebundeld in één uitgave.

Naast Oldenhuis, Brouwer en Bröring schreven mee: mr. Patrick Koerts, prof. Oscar Couwenberg, prof. Edwin Woerdman, mr. Margot Gozoglu, mr. Marlies Hesselman, prof. Martha Roggenkamp, mr. Nienke Vermaak en prof. Mark Wissink.

Aanleiding

In 2015 werd, speciaal voor gedupeerde burgers van de aardbevingen als gevolg van gaswinning, door prof. Brouwer, prof. Bröring en prof. Oldenhuis een avondcollege georganiseerd. Brouwer: ‘Het beeld dat hieruit opdoemde was de schrijnende onevenwichtigheid tussen schadeveroorzakers en slachtoffers. In een speciale editie van het Nederlands Juristenblad werd van deze avond een verslag gepubliceerd. Deze monografie vormt een geactualiseerde en bredere uitwerking van die eerdere publicatie’.

Meer informatie
Fokko Oldenhuis
Jan Brouwer
Herman Bröring

Laatst gewijzigd:10 oktober 2019 14:03

Meer nieuws