Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Michel Vols ontvangt Nicolaas Muleriusstipendium

05 september 2016
Michel Vols

Michel Vols, adjunct hoogleraar Openbare-orderecht, heeft het Nicolaas Muleriusstipendium 2016 toegekend gekregen. Het Nicolaas Muleriusstipendium, ten bedrage van 25.000 euro, wordt om de vijf jaar toegekend aan een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen die opmerkelijke resultaten heeft bereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de Academische Ceremonie ter ere van de Opening van het Academische Jaar op 5 september. Vols kreeg het stipendium toegewezen door Rector Magnificus Elmer Sterken. Eerder dit jaar ontving Vols al de Gratama Wetenschapsprijs en werd hij lid van de Young Academy Groningen.

De aanpak van overlast

Het recht moet volgens Vols niet alleen geschillen beslechten, maar ook problemen oplossen. In zijn onderzoek ontwikkelt hij samen met bijvoorbeeld woningcorporaties en politieambtenaren oplossingsgerichte methoden om overlast aan te pakken. Vols analyseert samen met econometristen grote hoeveelheden rechtszaken om zo te kunnen voorspellen wanneer een rechter besluit om een overlastgever uit zijn woning te zetten. Ook onderzoekt hij hoe rechters in Nederland slimmer gebruik kunnen maken van inzichten uit de gedragswetenschappen.

Vols is uitgegroeid tot de internationaal toonaangevende onderzoeker op het gebied van de delicate balans tussen het effectief aanpakken van verstoringen van de openbare orde en de eerbieding van mensenrechten van overlastgevers én slachtoffers.

Wetenschappelijk onderzoek zichtbaar maken

Frans Nelissen, directeur onderzoek faculteit Rechtsgeleerdheid: “Vols slaagt er uitstekend in om zeer goed wetenschappelijk onderzoek maatschappelijk zichtbaar te maken. Dit doet hij bijvoorbeeld met zijn weblog met een online database van alle jurisprudentie die van onschatbare waarde is. Vols verschijnt regelmatig in kranten en op radio en televisie. Hij onderhoudt contacten met vele medewerkers van ministeries, gemeenten, woningcorporaties, politie en hulpverleningsinstanties. Hij verzorgde tientallen workshops waarin hij met veldwerkers onderzoekt hoe overlast in een vroegtijdig stadium kan worden tegengaan. Begin 2016 ontwikkelde Vols met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een online tool waar mensen een op maat gemaakt advies krijgen over een specifieke overlastsituatie”

Besteding

Vols is van plan om het stipendium te gebruiken voor de realisatie van een online platform op basis waarvan burgers kunnen bepalen of overlast in hun omgeving juridisch aangepakt kan worden, en zo ja wat vervolgstappen voor buurtbemiddeling, woningcorporaties en gemeenten kunnen zijn. Met behulp van deze tool krijgen burgers hoogwaardig juridisch advies. Vols: “Onze faculteit staat midden in de samenleving. Met deze tool kunnen wij laten zien dat wetenschappelijk onderzoek direct maatschappelijke impact heeft”.

Nicolaas Mulerius

De Stichting Nicolaas Muleriusfonds is in 1991 in het leven geroepen met als doel bij te dragen aan de ontplooiing van de Rijksuniversiteit Groningen als een klassieke, internationaal opererende wetenschappelijke instelling met een brede culturele uitstraling. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar wetenschapsgebieden die waardevolle bijdragen aan dat profiel leveren. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Rector Magnificus en oud-rectoren van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitreiking van de prijs vindt plaats ter gelegenheid van het lustrum van Nicolaas Mulerius.

Meer informatie

Meer (contact)informatie over Michel Vols vindt u op zijn profielpagina en bij ‘Wetenschappers in beeld’.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 maart 2022 11:30

Meer nieuws