Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Careers Services Law helpt student zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt

24 mei 2016

Je als student onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dat doe je natuurlijk met de juiste opleiding en met goede cijfers. Maar bij een succesvolle toekomst en de baan van je dromen komt meer kijken dan dat. Careers Services Law ondersteunt studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen daarom bij de vraag: wat is mijn droombaan en hoe bereid ik me daar op voor? Het aanbod van Careers Services Law is nu te vinden op de website >>

Samenwerking met professionals

Bij het bepalen van het aanbod wordt samengewerkt met professionals uit de praktijk, waaronder alumni. ‘Enerzijds horen we van hen welke vaardigheden belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor een bepaalde baan, anderzijds helpen zij studenten bij het beantwoorden van loopbaanvragen, bijvoorbeeld als mentor’, vertelt José van der Veen, beleidsmedewerker Beroepenveld.

Mentoren uit de praktijk

Van der Veen: ‘Onze mentoren zijn alumni die zich graag inzetten om onze studenten te helpen bij loopbaanvragen en –keuzes en het concreet maken van ambities en doelen. Als geen ander kunnen zij werkervaring en kennis van de arbeidsmarkt inzetten om onze studenten op weg te helpen en informatie te verstrekken. Anderzijds komen zij via het mentorschap direct in aanraking met de werknemers van de toekomst.

Stage en buitenland

Uit enquêtes blijkt dat studenten die stage hebben gelopen of in het buitenland hebben gestudeerd sneller een baan vinden. ‘Ook voor advies rondom stages kunnen studenten terecht bij Careers Services Law’, aldus van der Veen. Het International Office adviseert over de mogelijkheden om in het buitenland te studeren.

Samenwerking met studieverenigingen

‘Een lidmaatschap van een studievereniging is een waardevolle aanvulling op de studie. Niet alleen leren studenten veel mensen kennen waardoor ze hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, ook bieden de verenigingen enorm veel mogelijkheden om kennis te maken met toekomstige werkgevers’. Van der Veen: ‘De samenwerking met de studieverenigingen wordt de komende tijd verder versterkt. Zo staat het eerste gezamenlijke career event in de planning voor het volgende studiejaar. Ook bij dergelijke events zijn alumni vanzelfsprekend vertegenwoordigd.’

Careers Services Law stemt haar aanbod af op de behoefte van de student en de arbeidsmarkt. Alumni die een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, real life issues, deelname aan career events of op andere wijze contact willen onderhouden, kunnen contact opnemen met José van der Veen, via jose.van.der.veen rug.nl of 050 363 5096.
csl
Laatst gewijzigd:24 mei 2016 10:22

Meer nieuws