Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Rechtenstudent Annalies Outhuijse studeert summa cum laude af

11 november 2015

Met de uitzonderlijke toevoeging 'summa cum laude' ontving Annalies Outhuijse op dinsdag 10 november haar masterbul Nederlands recht – specialisatie Staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Annalies verdient deze bijzondere kwalificatie vanwege het cijfer 9 op haar scriptie en een gemiddeld cijfer van 9,3 op haar andere vakken. Tegelijkertijd ontving zij de bul voor haar tweede master, de research master, met de toevoeging ‘cum laude’, waar haar tweede scriptie ook met een 9 werd beoordeeld.

Voor haar scriptie in de master Nederlands recht, met als onderwerp de introductie van private partijen in het bouwtoezicht, ontving zij vorige week de Scriptieprijs SRG 2015. Dit onderzoek zal ze op 11 december in Het Kasteel presenteren op het eerste jaarcongres van het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law, wat als thema 'De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving' heeft.

Na vanaf haar tweede studiejaar student-assistent te zijn geweest bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde, in het kader waarvan ze meerdere publicaties heeft geschreven op het gebied van het mededingsrecht, is ze op 1 oktober j.l. begonnen aan een promotietraject aan de RUG waarin zij onderzoek verricht naar geschilbeslechting in het mededingingsrecht.

Cum laude en summa cum laude

Een student komt bij de Rijksuniversiteit Groningen in aanmerking voor de toevoeging summa cum laude op de bul als hij of zij minimaal een 9 heeft voor zowel de scriptie als gemiddeld voor de vakken (bij cum laude is dat het cijfer 8). Bovendien mag geen cijfer lager zijn dan een 7 en moet de student elk vak in een keer gehaald hebben.

Vlnr: prof. Jan Jans, prof. Pauline Westerman, Annalies Outhuijse LLM
Vlnr: prof. Jan Jans, prof. Pauline Westerman, Annalies Outhuijse LLM

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws