Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Onderzoeksgelden voor het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (Algemene rechtswetenschap)

04 maart 2015

Voor het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de vakgroep Algemene rechtswetenschap was januari een vruchtbare maand. Zij slaagde erin bijna twee ton binnen te halen voor een drietal onderzoeksprojecten.

Michel Vols haalde € 120.000 binnen voor een tweejarig onderzoek naar de toepassing van het wettelijk instrumentarium bij de bestrijding van malafide pandeigenaren. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Adriaan Wierenga ontvangt € 36.000 van Politie & Wetenschap voor een onderzoek naar de toepassing van noodverordeningen.

Berend Roorda krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 30.000 voor het evalueren van de Wet openbare manifestaties.

Daarnaast werden twee derde-geldstroom-onderzoeken succesvol afgesloten. Christine Veen & Michel Vols verrichten voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie onderzoek naar de adequate aanpak van woonoverlast door woningcorporaties. Berend Roorda rondde een tweetal onderzoeken voor Politie & Wetenschap af: ‘Private ordebewaarders bij demonstraties’ en ‘Omgaan met afwijkende demonstratievormen’. De resultaten van deze onderzoeken zullen later dit jaar worden gepubliceerd.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws