Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Onderzoeksgelden voor het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (Algemene rechtswetenschap)

04 maart 2015

Voor het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de vakgroep Algemene rechtswetenschap was januari een vruchtbare maand. Zij slaagde erin bijna twee ton binnen te halen voor een drietal onderzoeksprojecten.

Michel Vols haalde € 120.000 binnen voor een tweejarig onderzoek naar de toepassing van het wettelijk instrumentarium bij de bestrijding van malafide pandeigenaren. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Adriaan Wierenga ontvangt € 36.000 van Politie & Wetenschap voor een onderzoek naar de toepassing van noodverordeningen.

Berend Roorda krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 30.000 voor het evalueren van de Wet openbare manifestaties.

Daarnaast werden twee derde-geldstroom-onderzoeken succesvol afgesloten. Christine Veen & Michel Vols verrichten voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie onderzoek naar de adequate aanpak van woonoverlast door woningcorporaties. Berend Roorda rondde een tweetal onderzoeken voor Politie & Wetenschap af: ‘Private ordebewaarders bij demonstraties’ en ‘Omgaan met afwijkende demonstratievormen’. De resultaten van deze onderzoeken zullen later dit jaar worden gepubliceerd.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 09:15

Meer nieuws

 • 05 juni 2024

  Onderzoekers Faculteit Rechtsgeleerdheid lanceren nieuwe website over demonstratierecht

  De onderzoekers willen met dit initiatief  voorzien in de groeiende informatiebehoefte over het demonstratierecht. De website bestaat uit een uitgebreide lijst van antwoorden op veelgestelde vragen, een kennisbank met de meest recente rechtspraak...

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...