Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Groningse juridische wetenschappers onderzoeken Wetsvoorstel Omgevingswet voor Tweede Kamer

16 februari 2015

Bestuurskundige Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf verricht samen met prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen, mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma en prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille in opdracht van de Tweede Kamer een onderzoek naar het Wetsvoorstel Omgevingswet. Het rapport werd in juni 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden en het wetsvoorstel zal dit voorjaar in de Tweede Kamer worden behandeld.

Gelet op de omvang en complexiteit van dit wetgevingsproject, waarmee wordt beoogd al het recht inzake de fysieke leefomgeving samen te voegen tot één wet, acht de Tweede Kamer een externe beoordeling noodzakelijk van de (effecten van de) reactie van de regering op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 09:11

Meer nieuws