Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Congres Nieuw Licht op Leo Polak, 12 en 13 maart 2015

17 februari 2015
Nieuw licht op Leo Polak

Leo Polak leeft in onze dagen vooral voort door zijn tragische dood. Al vóór de Jodenvervolgingen werd de Groninger hoogleraar in de wijsbegeerte als politiek delinquent opgepakt, nadat de toenmalige foute rector van de Groningse Universiteit een brief van Polak met een anti-Duitse passage aan de bezetter had overhandigd. In december 1941 stierf Polak in Sachsenhausen.

Dit congres gaat over een vurig pleitbezorger van de open samenleving en een van de peetvaders van het Nederlandse humanisme. Op zijn leven wordt nieuw licht geworpen door recent onderzoek. Het onlangs beschikbaar komen van zijn dagboeken, die hij veertig jaren lang bijhield, is daarbij één van de interessantste nieuwe bronnen. Ze stellen ons in staat Polaks ontwikkeling als jurist en filosoof, vrijdenker en humanist, seksueel- en onderwijshervormer, hoogleraar en antifascist, maar ook die als persoon in zijn sociale omgeving beter te volgen.

Op dit congres wordt daar een begin mee gemaakt.

Plaats: Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen
Aanmelding: polakcongres@gmail.com
Het congres is gratis toegankelijk en het is ook mogelijk om aan te melden voor één dag of één dagdeel.

Programma

Donderdag 12 maart 2015
Voorzitter: Doeko Bosscher
13.30 Opening
13.45 Jeroen ten Voorde, 'Leo Polak als rechtsfilosoof'
14.15 Homme Wedman, 'Leo Polak als publiek persoon'
14.45 Pauze
15.45 Leo Samama, 'Leo Polak in de familieoverlevering'
16.15 Discussie n.a.v. de lezingen
17.00 Universiteitsmuseum: Opening van de tentoonstelling over Leo Polak
Aansluitend: borrel

Vrijdag 13 maart 2015
Voorzitter: Stefan van der Poel
9.30 Piet Steenbakkers, 'Leo Polak als Spinozist'
10.00 Bert Overbeek, 'Leo Polak en andere Nederlandse Kantianen'
10.30 Pauze
11.00 Lidie Koeneman, 'Leo Polak en zijn boekerij'
11.30 Discussie
12.15 Lunch

Voorzitter: Douwe Draaisma
13.30 Vertoning korte documentaire 'Leo Polak herinnerd'
14.00 Klaas van Berkel, 'Leo Polak en de Groninger academische gemeenschap'
14.30 Stefan van der Poel, 'De laatste jaren van Leo Polak'
15.00 Pauze
15.30 Bert Gasenbeek, 'Leo Polak en zijn geestelijke erfgenamen'
16.00 Discussie
16.45 Sluiting


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 09:07

Meer nieuws

 • 05 juni 2024

  Onderzoekers Faculteit Rechtsgeleerdheid lanceren nieuwe website over demonstratierecht

  De onderzoekers willen met dit initiatief  voorzien in de groeiende informatiebehoefte over het demonstratierecht. De website bestaat uit een uitgebreide lijst van antwoorden op veelgestelde vragen, een kennisbank met de meest recente rechtspraak...

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...