Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Congres Nieuw Licht op Leo Polak, 12 en 13 maart 2015

17 februari 2015
Nieuw licht op Leo Polak

Leo Polak leeft in onze dagen vooral voort door zijn tragische dood. Al vóór de Jodenvervolgingen werd de Groninger hoogleraar in de wijsbegeerte als politiek delinquent opgepakt, nadat de toenmalige foute rector van de Groningse Universiteit een brief van Polak met een anti-Duitse passage aan de bezetter had overhandigd. In december 1941 stierf Polak in Sachsenhausen.

Dit congres gaat over een vurig pleitbezorger van de open samenleving en een van de peetvaders van het Nederlandse humanisme. Op zijn leven wordt nieuw licht geworpen door recent onderzoek. Het onlangs beschikbaar komen van zijn dagboeken, die hij veertig jaren lang bijhield, is daarbij één van de interessantste nieuwe bronnen. Ze stellen ons in staat Polaks ontwikkeling als jurist en filosoof, vrijdenker en humanist, seksueel- en onderwijshervormer, hoogleraar en antifascist, maar ook die als persoon in zijn sociale omgeving beter te volgen.

Op dit congres wordt daar een begin mee gemaakt.

Plaats: Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen
Aanmelding: polakcongres@gmail.com
Het congres is gratis toegankelijk en het is ook mogelijk om aan te melden voor één dag of één dagdeel.

Programma

Donderdag 12 maart 2015
Voorzitter: Doeko Bosscher
13.30 Opening
13.45 Jeroen ten Voorde, 'Leo Polak als rechtsfilosoof'
14.15 Homme Wedman, 'Leo Polak als publiek persoon'
14.45 Pauze
15.45 Leo Samama, 'Leo Polak in de familieoverlevering'
16.15 Discussie n.a.v. de lezingen
17.00 Universiteitsmuseum: Opening van de tentoonstelling over Leo Polak
Aansluitend: borrel

Vrijdag 13 maart 2015
Voorzitter: Stefan van der Poel
9.30 Piet Steenbakkers, 'Leo Polak als Spinozist'
10.00 Bert Overbeek, 'Leo Polak en andere Nederlandse Kantianen'
10.30 Pauze
11.00 Lidie Koeneman, 'Leo Polak en zijn boekerij'
11.30 Discussie
12.15 Lunch

Voorzitter: Douwe Draaisma
13.30 Vertoning korte documentaire 'Leo Polak herinnerd'
14.00 Klaas van Berkel, 'Leo Polak en de Groninger academische gemeenschap'
14.30 Stefan van der Poel, 'De laatste jaren van Leo Polak'
15.00 Pauze
15.30 Bert Gasenbeek, 'Leo Polak en zijn geestelijke erfgenamen'
16.00 Discussie
16.45 Sluiting


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws