Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Bert Marseille schrijft Handleiding Geschilbeslechting Sociaal Domein voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

09 september 2015

Hoogleraar bestuurskunde prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille gaat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Handleiding Geschilbeslechting Sociaal Domein schrijven.

De handleiding is bedoeld voor gemeenten die ter uitvoering van hun taken in het sociaal domein met verschillende private aanbieders samenwerken. Dat levert complicaties op voor de beslechting van geschillen over de uitvoering van die taken. De handleiding moet gemeenten helpen die geschillen effectief en met gebruikmaking van de juiste procedures op te lossen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 september 2015 15:31

Meer nieuws