Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelPromoties Rechtsgeleerdheid

Promotie- en oratieoverzicht 2003

Naam

Titel

Datum

Promotor

W.Th. Douma

The precautionary principle. Its application in international, European and Dutch law

06-01-2003

Prof.mr. C. Lambers

(1e promotor)

Prof.dr. L. Gormley

(2e promotor)

P. de Mey Samenloop van CMR-verdrag en EEX-verordening 06-02-2003 Prof.mr. G.R. Rutgers
W.J.A.M. Dijkers Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure: een onderzoek naar juridische posities 10-04-2003

Prof.mr. T.D. Hidma

F.P. de Vries

Environmental policy and technology diffusion under imperfect competition: An evolutionary game theoretical approach

01-05-2003

Prof.dr. A. Nentjes

E. Gritter

Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht

05-06-2003 Prof.mr. G. Knigge
P. Smith Strafbare voorbereiding: een rechtsvergelijkend onderzoek 26-06-2003

Prof.mr. D.H. de Jong

F.E.J. Beekhoven van de Boezem

Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding

30-10-2003 Prof.mr. W.H.M. Reehuis
E. van Wolde Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid: een onderzoek naar de inrichting en juridische normering van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van socialezekerheidswetgeving 27-11-2003

Prof.mr. F.M. Noordam

(1e promotor)

mr.dr. A.J.G.M. van Montfort

(co-promotor)

M.I. Francisco Francisco Aspects of implementing the culpability principle both under international and national criminal law 27-11-2003

Prof.mr. G.A.M. Strijards

(1e promotor)

Prof.mr. D.H. de Jong

(2e promotor)

A.L.M. Keirse De schadebeperkingsplicht 08-12-2003 Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis
N.J.M. Kwakman Schadecompensatie in het strafprocesrecht 11-12-2003 Prof.mr. G. Knigge
G. Molier De (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie: respect voor staatssoevereiniteit versus bescherming van mensenrechten? 22-12-2003

Prof.dr. W.D. Verwey

(1e promotor)

Dr. A.J.J. de Hoogh

(co-promotor)

Laatst gewijzigd:30 januari 2015 09:21
printView this page in: English