Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar PhD Ceremonies Law Faculty

Doctoral degrees in 2003

Name

Title

Date

Promotor

W.Th. Douma

The precautionary principle. Its application in international, European and Dutch law

06-01-2003

Prof.dr. C. Lambers

(1st promotor)

Prof.dr. L. Gormley

(2nd promotor)

P. de Mey Samenloop van CMR-verdrag en EEX-verordening 06-02-2003 Prof.dr. G.R. Rutgers
W.J.A.M. Dijkers Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure: een onderzoek naar juridische posities 10-04-2003

Prof.dr. T.D. Hidma

F.P. de Vries

Environmental policy and technology diffusion under imperfect competition: An evolutionary game theoretical approach

01-05-2003

Prof.dr. A. Nentjes

E. Gritter

Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht

05-06-2003 Prof.dr. G. Knigge
P. Smith Strafbare voorbereiding: een rechtsvergelijkend onderzoek 26-06-2003

Prof.dr. D.H. de Jong

F.E.J. Beekhoven van de Boezem

Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding

30-10-2003 Prof.dr. W.H.M. Reehuis
E. van Wolde Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid: een onderzoek naar de inrichting en juridische normering van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van socialezekerheidswetgeving 27-11-2003

Prof.dr. F.M. Noordam

(1st promotor)

dr. A.J.G.M. van Montfort

(co-promotor)

M.I. Francisco Francisco Aspects of implementing the culpability principle both under international and national criminal law 27-11-2003

Prof.dr. G.A.M. Strijards

(1st promotor)

Prof.dr. D.H. de Jong

(2nd promotor)

A.L.M. Keirse De schadebeperkingsplicht 08-12-2003 Prof.dr. J.H. Nieuwenhuis
N.J.M. Kwakman Schadecompensatie in het strafprocesrecht 11-12-2003 Prof.dr. G. Knigge
G. Molier De (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie: respect voor staatssoevereiniteit versus bescherming van mensenrechten? 22-12-2003

Prof.dr. W.D. Verwey

(1st promotor)

Dr. A.J.J. de Hoogh

(co-promotor)

Last modified:30 January 2015 09.21 a.m.
printView this page in: Nederlands