Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Classificatie van verplichtingen in faillissement

Programma

Welkom

Congresprogramma

10:30 – Inloop met koffie en thee

11:00 – Opening van het congres door dagvoorzitter prof. mr. F.M.J. Verstijlen

11:10 – Verifieerbare verplichtingen - mr. G.A.J. Boekraad

11:50 – Publiekrechtelijke verplichtingen - mr. A. van Hees

12:30 – Lunch

13:30 – Achtergestelde verplichtingen – mr. N.B. Pannevis

14:10 – Verplichtingen tot een dulden of nalaten – mr. E.F. Verheul

14:50 – Goederenrechtelijke verplichtingen – mr. T.E. Booms

15:30 – Afsluiting

Aansluitend aan het congres kunt u om 16:15 de oratie van prof. mr. T.T. van Zanten bijwonen in het Academiegebouw.

Laatst gewijzigd:10 februari 2022 16:24