Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Classificatie van verplichtingen in faillissement

Classificatie van verplichtingen in faillissement

Wanneer:di 02-11-2021 11:00 - 15:35
Waar:Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Thijs van Zanten
Prof. Van Zanten

Dit congres heeft plaatsgevonden. De presentaties van de sprekers vindt u hier.

Op 2 november 2021 spreekt prof. mr. T.T. van Zanten zijn oratie uit als hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid. Voorafgaand aan de oratie vindt een congres plaats met als onderwerp “Classificatie van verplichtingen in faillissement”. Gerenommeerde sprekers uit wetenschap en praktijk gaan in op enkele prangende kwalificatievraagstukken. Hoe moet met verplichtingen uit hoofde van goederenrechtelijke rechten worden omgegaan? Welke status hebben publiekrechtelijke vorderingen in faillissement? Is de wijze waarop de Hoge Raad omgaat met verplichtingen tot een dulden of nalaten in faillissement juist? Hoe moeten achtergestelde aanspraken worden ingepast in het stelsel van de Faillissementswet? Waar moet de grens tussen verifieerbare en niet-verifieerbare verplichtingen worden getrokken?

Plaats

Het congres vindt plaats in Het Kasteel in Groningen.

Deelnemersbijdrage

Aan inschrijving zijn geen kosten verbonden.