Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Careers Services Law Careers Services Law for companies

Leven Lang Leren

banner

Afgestudeerde juristen kunnen door Open colleges aan de Rijksuniversiteit Groningen te volgen zich verdiepen in de recente ontwikkelingen in het recht. Juridisch Contractonderwijs ontwikkelt en organiseert Juridisch Postacademisch Onderwijs voor afgestudeerde juristen (advocaten, notarissen, rechters, bedrijfsjuristen, fiscalisten, etc.) in de vorm van actualiteitencursussen, cursussen in verband met nieuwe wetgeving, capita selecta, symposia en kantoorcursussen op maat. Daarnaast organiseert Juridisch Contractonderwijs Open Colleges. Dit zijn de reguliere colleges waaraan een ieder die behoefte heeft om op enig onderdeel van het recht zijn of haar kennis te vergroten, te verdiepen of te vernieuwen op contractbasis deel kan nemen zonder te zijn ingeschreven als student.

Het Groningen Centre of Energy Law coördineert binnen de rechtenfaculteit het rechtswetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft op de energiesector. Voor afgestudeerde professionals biedt deze sectie de parttime LLM North Sea Energy Law aan. Ook is een post-academische cursus Energierecht op locatie mogelijk.

Binnen de Groninger Leergang Arbeidsrecht is het mogelijk om arbeidsrechtelijke kennis in tien cursusdagen te verdiepen. In de Leergang worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen op specialistisch niveau en met bijzondere aandacht voor de praktijk behandeld.

Het Juridisch Postacademisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen is erkend in het kader van de Permanente Opleiding van verschillende beschermde titels en beroepsgroepen.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2019 10:52