Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel In the media Archive In the media

Redmar Wolf: 'Met het stellen van doelen komt de inspiratie vanzelf'

11 februari 2019
Prof. mr. dr. R.A. (Redmar) Wolf

Redmar Wolf (52) studeerde Nederlands recht in Utrecht en fiscaal recht in Amsterdam.  Vervulde – als een van de laatsten – zijn dienstplicht als officier op de toenmalige Nederlandse legerbasis in Seedorf (Duitsland). Werkt inmiddels als btw-adviseur/advocaat bij Baker McKenzie in Amsterdam en als hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiernaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Mr. Studenten interviewde Wolf over zijn studietijd.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws