Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Michelle Bruijn: 'Burgemeesters zoeken de grens op, en rechters rekken die grens steeds verder op'

10 november 2018
Michelle Bruijn, LLM
Michelle Bruijn, LLM

Met het sluiten van een drugspand moet de overlast uit een wijk verdwijnen. Maar wat zijn de gevolgen voor de uitgezette bewoners? Gaat het drugscriminaliteit tegen? We weten het niet. Michelle Bruijn, promovenda en docent aan Rijksuniversiteit Groningen, deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar de Opiumwet. Volgens haar is de verklaring voor de toename van het gebruik van de maatregel dat de toepassingsmogelijkheden steeds groter worden, zo zegt ze in het Friesch Dagblad.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws