Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media

Heleen Weyers: 'In de praktijk zijn de regels belangrijker geworden dan de uitkeringsgerechtigde'

28 juni 2018

Strenge controles van uitkeringsgerechtigden met eventuele kortingen en boetes tot gevolg leiden niet tot minder fraude. Meer aandacht voor de achtergronden van de cliënten biedt een beter resultaat. Dat is de uitkomst van een vierjarig onderzoek van de universiteit Groningen. Heleen Weyers, één van de onderzoekers van de RUG, zegt in het FD: 'De onderzoeken gaan bijna altijd over fraude, wij hebben gekeken naar de verschillen tussen een harde en meer begrijpende aanpak.' (Registratie vereist)

Zie ook: Niet straffen, maar voorlichten (BNR)

Het onderzoek is te downloaden via de kennisbank van Instituut Gak.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 mei 2023 12:50

Meer nieuws