Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2009

Jacques van Ruiten: Spraakverwarring

Adams Appel 11 juni 2009

Samenvatting

Waar komt spraakverwarring vandaan? Volgens de bijbel heeft God de taal van de mensen verward om te voorkomen dat de babyloniërs een toren tot in de hemel bouwden. Universitair hoofddocent Israëlitische letterkunde Jacques van Ruiten vertelt meer over dit verhaal.
Ook intercultureel kunnen er spraakverwarringen ontstaan. Essam Dagal uit Saoudie Arabie en zijn consulente en docente Nederlands  Jennie van Huizen vertellen over de spraakverwarringen die buitenlandse studenten in Nederland tegenkomen.
Hoogleraar neurolinguïstiek Roelien Bastiaanse vertelt over afasie en de problemen die patiënten hebben bij bepaalde beschadigingen in de hersenen.


Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:15